Ứng dụng “Thang phân loại Bloom” vào thiết kế đào tạo

Trần Lệ Thúy

Thang đo Bloom là một trong những phương pháp vô cùng quan trọng và cần thiết để phòng L&D cũng như chuyên viên thiết kế bài giảng có thể dễ dàng áp dụng vào trong thiết kế đào tạo cho nhân viên. Khi nắm rõ về phương pháp này sẽ giúp người học phân loại được mục tiêu học tập từ đó giúp việc học trở nên hiệu quả hơn. Vậy nên bài viết dưới đây Nettop xin chia sẻ đến với các bạn thang phân loại Bloom, tham khảo ngay bài viết và áp dụng vào trong quá trình thiết kế học tập bạn nhé!

Xem thêm : 12 nguyên tắc đa phương tiện của Mayer & Ví dụ thiết kế eLearning

Thang phân loại Bloom là gì?

Bloom’s Taxonomy là một khung giúp kiểm tra kiến thức mà người học thu được thông qua các khóa học eLearning, hội thảo trên web và các buổi đào tạo trực tiếp. Các đánh giá được tạo ra theo nguyên tắc Phân loại tư duy của Bloom cho biết chủ đề nào khó hiểu đối với người học và liệu họ đã sẵn sàng áp dụng kiến thức mới của mình vào thực tế hay chưa.

Benjamin Bloom đã phát triển lý thuyết này vào năm 1956. Nó bao gồm 6 cấp độ: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá . Mỗi cấp độ được xây dựng dựa trên cấp độ trước đó: Nếu không có kiến thức, chúng ta khó có thể hiểu được, khả năng ứng dụng phụ thuộc vào mức độ hiểu, v.v. Ví dụ, nếu một người không biết búa là gì, họ sẽ không hiểu cách đóng đinh như thế nào.

Thang phân loại Bloom là gì? Tầm quan trọng của thang phân loại Bloom

Phân chia các mức độ trong thang phân loại Bloom.

Theo nguyên tắc phân loại của Bloom, trong bất kỳ môi trường học tập nào của môi trường, chúng ta phải bắt đầu từ cấp thấp nhất và tiến dần lên. Các kỹ năng cấp thấp yêu cầu quá trình nhận thức ít hơn nhưng cung cấp cơ sở quan trọng cho việc học. Trong khi đó, các cấp độ Bloom cao hơn yêu cầu học tập sâu hơn và mức độ xử lý nhận thức cao hơn, điều này có thể chỉ đạt được khi các kỹ năng cấp thấp hơn xử lý đã thành công. Sau đây là các mức độ trong thang phân loại Bloom:

Cấp độ Bloom

Mô tả

Từ khóa và ví dụ

Ứng dụng

Cấp độ 1: Ghi nhớYêu cầu người học kể lại điều gì đó mà bạn đã dạy họ, trích dẫn thông tin từ trí nhớ dựa trên các bài giảng trước, tài liệu đọc và ghi chú.  Giúp xây dựng một nền tảng vững chắc và đóng vai trò như một bước đệm để học tập phức tạp hơn.Từ khóa: Xác định, mô tả, xác định, dán nhãn, liệt kê, phác thảo và mô phỏng.

Ví dụ : Đến cuối bài học này, người học sẽ có thể thuộc các thuật toán Computer Vision mà công ty cung cấp.

Sử dụng các câu hỏi và câu trả lời đơn giản, hoặc các câu hỏi trắc nghiệm. Điều này cho thấy rằng học sinh có thể ghi nhớ các sự kiện và nhớ lại chúng.
Cấp độ 2: HiểuMức độ này đánh giá mức độ hiểu của họ từ giai đoạn “ghi nhớ” của thang phân loại Bloom nên yêu cầu người học thảo luận một vấn đề hoặc ý tưởng bằng ngôn từ của riêng họ. Người học đạt đến trình độ này có thể giải thích các tài liệu và thể hiện sự hiểu biết về tài liệu.Từ khóa: Hùng biện, giải thích, khái quát hóa, diễn giải, tóm tắt và dịch.

Ví dụ: Đến cuối bài học này, người học sẽ có thể mô tả các thuật toán Computer Vision mà công ty cung cấp.

Ở cấp độ này nên  sử dụng các đề bài như diễn giải một câu chuyện hoặc định nghĩa, giải thích một khái niệm bằng từ ngữ của riêng người học, kể một câu chuyện liên quan đến nó. Điều này làm cho người học hiểu rõ vấn đề chứ không chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhớ nữa.
Cấp độ 3 : 

Áp dụng

Cấp độ này khuyến khích người học mở rộng việc học bên ngoài lớp học bằng cách tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong thế giới thực.Từ khóa :Áp dụng, chứng minh, dự đoán, hiển thị, giải quyết hoặc sử dụng

Ví dụ: Kết thúc bài học này, người học sẽ có thể sử dụng các thuật toán Computer Vision mà công ty cung cấp vào thực tế: Nhận biết biển số xe qua camera.

Sử dụng những câu hỏi áp dụng, chứng minh từ các kiến thức đã nhớ và hiểu để có thể áp dụng nó vào một tình huống bên ngoài lớp học.
Cấp độ 4: 

Phân tích

Người học cần phải lấy những gì đã học và áp dụng nó vào một tình huống bên ngoài lớp học. Cấp độ này cho phép học viên sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện của mình để hiểu cách thức hoặc lý do tại sao các khái niệm khác nhau lại kết hợp với nhau.Từ khóa: Phân tích, chia nhỏ, so sánh, đối chiếu, phân biệt và suy luận.

Ví dụ: Đến cuối bài học này nhân viên có thể phân biệt được các thuật toán khác nhau như thế nào.

Sử dụng suy luận logic để tìm ra cách thức hoạt động hoặc tìm ra những sai lầm trong lập luận của một cuộc tranh luận. Khi đạt được cấp độ này, học viên có thể chứng minh rằng họ hiểu đầy đủ tài liệu nói chung và các bộ phận cấu thành của nó. Họ có thể vẽ sơ đồ hoặc giải cấu trúc các quá trình suy nghĩ.
Cấp độ 5: 

Đánh giá

Đây là nơi người học đưa ra đánh giá về giá trị của những kiến thức họ vừa học, áp dụng, phân tích, từ đó có thể chỉ ra sự khác biệt giữa thực tế và ý kiến hoặc suy luận.Từ khóa: Thẩm định, kết luận, phê bình, đánh giá, hỗ trợ và tóm tắt.

Ví dụ: Đến cuối buổi học, nhân viên có thể xem xét thuật toán nào là tốt hơn, tiện lợi và phù hợp và nhanh hơn.

Có thể áp dụng bằng cách tìm ra giải pháp hiệu quả cho một vấn đề hoặc biện minh cho một quyết định cụ thể và có thể hỗ trợ cho sự biện minh đó bằng kiến ​​thức. Các công cụ như khảo sát và blog cũng có thể trợ giúp ở cấp độ này.
Cấp độ 6 : 

Sáng tạo

Người học thể hiện kiến thức đầy đủ bằng cách áp dụng những gì họ đã học, phân tích và đánh giá, đồng thời xây dựng một thứ gì đó, hữu hình hoặc khái niệm

Cấp độ này khuyến khích người học thể hiện kiến thức của mình bằng cách xây dựng mới.

Từ khóa: Phân loại, kết hợp, biên dịch, nghĩ ra, thiết kế, tạo, sửa đổi và viết.

Ví dụ: Đến cuối buổi học, người học có thể sáng tạo ra những thuật toán khác hiệu quả và năng suất hơn.

Viết sổ tay hướng dẫn hoặc báo cáo về một chủ đề cụ thể, thiết kế một bộ phận máy móc hoặc sửa đổi quy trình để cải thiện kết quả.

Hoặc có thể tạo các dự án kết hợp  từ các bài luận chi tiết với các phần của việc học lại với nhau để tạo thành một khái niệm hoặc ý tưởng hoàn chỉnh, hoặc kết nối với những người khác để thảo luận về giá trị của một nghiên cứu.

Nhận xét: Nhà thiết kế khóa học có thể sử dụng thang phân loại Bloom để tập trung chính xác chương trình giảng dạy trong suốt quá trình vào các phần cụ thể của khuôn khổ, chắc chắn rằng người học có thể hiện khả năng nhận thức phù hợp nhất trong mỗi bài tập và bài kiểm tra trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Bằng cách này, người học có thể có các mục tiêu rõ ràng, rút gọn và có thể đo lường được để đạt được. Họ trả lời các câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ dựa trên mục tiêu nào là quan trọng tại thời điểm đó, sử dụng các động từ có thể đo lường được giống như các động từ được lưu trước đó để chọn từng cấp độ để gợi ý ý ra các loại phản hồi thích hợp.

Người học có thể chuyển từ cấp độ thấp hơn sang cấp độ học tập cao hơn của Bloom thông qua các tài liệu khóa học, chủ đề, bài giảng, bài tập và các hoạt động trong Lớp học được tinh chỉnh để giúp họ hoàn thành . Theo thang phân loại Bloom, các bài tập và công việc học tập trên lớp có thể được cơ cấu lại để đảm bảo rằng chúng phù hợp với từng cấp độ liên tiếp, vì vậy người học có những công cụ quan trọng để tiến tới đạt được được học tập ở mức độ sâu hơn hết sức quan trọng đó.

Xem thêm: eLearning Developer là gì? Làm thế nào để trở thành eLearning Developer?

Tầm quan trọng của Bloom’s Taxonomy

Trọng tâm của thang phân loại Bloom là khả năng phân loại các mục tiêu học tập có thể đạt được mà người dạy và người học có thể hiểu được, đồng thời xây dựng một kế hoạch rõ ràng để trả lời các mục tiêu đó. Tức giận là tùy chọn cho mục tiêu học tập ở mỗi cấp độ mà bộ phận L&D sẽ tập trung xây dựng khóa học phù hợp với mục tiêu đề ra.

Ví dụ, phòng L&D muốn đào tạo nhân viên một loạt kiến thức đến cấp độ 3 (áp dụng), các nhà thiết kế đào tạo sẽ dựa vào mục tiêu đó để thiết kế lên các khung chương trình phù hợp để người học có thể thực hiện được. thực hiện được. thực hiện được. vừa ghi nhớ (cấp độ 1) vừa hiểu (cấp độ 2) và ứng dụng được (cấp độ 3). Nhiều trường hợp người thiết kế không xác định rõ ràng (VD: mục tiêu là cấp độ 3 nhưng người học chỉ học cấp độ 1,2 hoặc học lên cấp độ 5,6) sẽ khiến hiệu quả học tập bị giảm xuống và phòng chính L&D cũng cảm thấy bài học là thừa chứ không phải tiêu đề ra.

Tóm lại, thang phân loại Bloom rất cần thiết vì nó giúp các nhà giáo dục xác định các mục tiêu học tập có thể đạt được và phát triển các kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu đó. Ngoài ra, thang phân loại Bloom cho phép phòng L&D đánh giá công việc học tập trên cơ sở liên tục, thu hút sự chú ý của sinh viên phản ánh về tiến trình của họ.

Lưu ý: Để hoàn thành mức độ cao hơn, người học cần phải hiểu rõ và đạt được mức độ bên dưới. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi để đi đến mức độ cần đạt được, người học không nhất thiết phải học theo trình tự từ thấp đến cao mà có thể linh hoạt cách học khiến cho việc học tập trở nên hiệu quả và hứng thú hơn.

Xem thêm : Mô Hình Kirkpatrick: 4 Cấp Độ Và Ứng Dụng Của Nó

Trên đây Nettop đã phân tích toàn bộ nội dung về thang phân loại Bloom, nó hỗ trợ thiết kế từ khóa học như thế nào, cách thức hoạt động của thang phân loại đối với các vấn đề về chất lượng và cấp độ từ khóa học để từ đó áp dụng vào quá trình thiết kế đào tạo kế hoạch kế hoạch.

Các bạn thắc mắc nội dung nào trong bài viết không? Hãy comment để Nettop giải đáp nhé!

Để đón đọc những chia sẽ hữu ích từ các chuyên gia thiết kế đào tạo, mời các bạn tham gia Cộng đồng Articulate Storyline & Design eLearning pro

Hoặc có thể tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu về elearning tại https://www. nettop.vn/elearning-blog/
________________________________________

Nettop – Giải pháp Elearning toàn diện cho doanh nghiệp
Email : nettopco@gmail.com
Hotline : 0912 27 27 25

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us:

Viết một bình luận