Khách hàng

Một số KH tiêu biểu thuộc KHỐI DOANH NGHIỆP:

Techcombank

JETSTAR

Sacombank

CMS SISG

ACB

Thành Thành Công

AVIVA

PREVOIR

Một số KH tiêu biểu thuộc KHỐI TRƯỜNG HỌC:

Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Y Dược TPHCM

HV Chính trị CAND