Phần mềm giải pháp Kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Nam Do

Nettop cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh về Thi – Kiểm tra, Đánh giá trình độ của học viên qua hệ thống Nettop Testing.

Khách hàng có thể lựa chọn giải pháp này theo đúng nhu cầu thực tế của mình (Giải pháp trực tuyến hoặc sử dụng mạng nội bộ):

1 – Giải pháp Thi – Kiểm tra, Đánh giá ngoại ngữ Nettop Languages Testing

2 – Giải pháp Quản lý và Tổ chức thi cho tất cả các môn học trong nhà trường

3 – Giải pháp Tổ chức dữ liệu và xây dựng định dạng bài thi năng lực riêng hoặc theo Kỹ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia.

– Là một hệ thống thi / kiểm tra trực tuyến các kỹ năng ngoại ngữ trên máy tính có cơ sở dữ liệu tập trung lưu trên các máy chủ có kết nối mạng Internet. Nettop Language Testing có thể đáp ứng các nhu cầu tổ chức dữ liệu, tổ chức thi cho các trường học và doanh nghiệp muốn kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của học sinh/sinh viên hay nhân viên của mình.

Nettop Language Testing có những đặc điểm nổi bật sau:

– Các bài thi phân loại theo nhiều định dạng chứng chỉ quốc tế như bài thi theo Khung tham chiếu châu Âu (CEF), bài thi TOEIC, bài thi IELTS, bài thi TOEFL, bài thi chung, …

– Các báo cáo tổng kết chi tiết kết quả của đối tượng dự thi sử dụng các bộ lọc theo yêu cầu.

– Kết quả của bài thi cập nhật ngay sau khi thi với các kỹ năng máy tính có thể đánh giá trực tiếp.

– Khả năng mở rộng câu hỏi, đề thi một cách đơn giản.

– Cho phép đơn vị tổ chức thi tự nhập đề thi hoặc lấy từ ngân hàng câu hỏi để tạo đề thi.

– Đề thi có giới hạn về thời gian và các câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên, không biết trước.

– Hệ thống có tính bảo mật cao, mỗi đối tượng dự thi được cấp một mã số duy nhất cho một kỳ thi.

– Bài thi được đánh giá theo kết quả phần trăm (%).

– Nettop Language Testing hiện có 3 phiên bản có thể triển khai tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng: 1 – Phiên bản Standard2 – Phiên bản Professional3 – Phiên bản Diamond.

– Dễ dàng cập nhật và thay đổi theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.

Đánh giá bình chọn
Please follow and like us:

Viết một bình luận