Biên tập, nhập liệu ngân hàng câu hỏi, đề thi

Biên tập, nhập liệu ngân hàng câu hỏi, đề thi

Ngoài việc cung cấp các giải pháp, hệ thống Kiểm tra, đánh giá cho các môn học ngoại ngữ, cũng như các môn học khác. Nettop đang cung cấp dịch vụ nhập liệu và biên tập câu hỏi, đề thi cho hệ thống.

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ này sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống testing.

Nettop cam kết về độ chính xác trong việc nhập liệu và chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm thử tất cả các dữ liệu khi bàn giao cho khách hàng sử dụng.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *