Đào tạo về elearning

Nam Do

Song song với việc cung cấp giải pháp về elearning. Nettop có liên kết với các Giảng viên của các trường Đại học, các chuyên gia elearning đến từ nước ngoài để tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng về elearning cho các cơ quan, trường học hoặc doanh nghiệp có nhu cầu.

Hiện nay, Nettop đã triển khai các khóa học đào tạo về elearning:

– Khóa tập huấn ứng dụng các kỹ năng CNTT trong giảng dạy hiện đại.

– Khóa tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng các kỹ năng về elearning trong giảng dạy ngoại ngữ tích cực.

– Khóa tập huấn sử dụng sản phẩm của Articulate (Stodyline 2, Studio ’13) để xây dựng, thiết kế và xuất bản các khóa học elearning lên hệ thống LMS.

– Khóa tập huấn sử dụng công cụ biên soạn bài giảng của Lectora để xây dựng một khóa học elearning hoàn chỉnh.

Đánh giá bình chọn
Please follow and like us:

Viết một bình luận