Giải pháp thi – kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Nam Do

Giải pháp thi – kiểm tra, đánh giá trực tuyến Nettop cung cấp có điểm mạnh là hỗ trợ nhiều định dạng bài thi và nhiều loại câu hỏi khác nhau.

Giải pháp có thể sử dụng cho trường học với nhiều môn học khác nhau hoặc sử dụng cho doanh nghiệp nhằm thi, đánh giá năng lực nhân viên.

Hệ thống đặc biệt có tích hợp nhiều định dạng bài thi tiếng Anh quốc tế như: format đề thi theo khung tham chiếu châu Âu (từ A1 đến C2), format đề chi chuẩn TOEIC, format đề thi IELTS, …

Một số chức năng chính quản lý của hệ thống:

  • Quản lý người dùng
  • Quản lý đề thi và ngân hàng câu hỏi
  • Tạo ngân hàng câu hỏi và định dạng đề thi
  • Tổ chức thi
  • Quản lý kết quả thi và kết xuất báo cáo các loại
Đánh giá bình chọn
Please follow and like us:

Viết một bình luận