Tag - thi trực tuyến

Giải pháp thi – kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Giải pháp thi - kiểm tra, đánh giá trực tuyến Nettop cung cấp có điểm mạnh là hỗ trợ nhiều định dạng bài thi và nhiều loại câu hỏi khác nhau.Giải pháp có thể sử dụng cho trường học với nhiều môn học khác nhau hoặc sử dụng cho doanh nghiệp nhằm thi, đánh giá năng lực nhân viên.Hệ...