Articulate360

Sử dụng phím tắt từ bàn phím trên Storyline 360

Bảng phím tắt Articulate cung cấpBảng dưới đây là một danh sách các phím tắt để giúp người dùng làm việc nhanh hơn nữa trong Articulate Storyline 360:TTKey(s) – Phím tắtChức năngGhi chúF1Trợ giúpF2Chọn tất cả văn bản (bôi đen văn bản) trong một khối sau khi hộp giới hạn của nó đã được chọnF3Chuyển sang...