Hướng dẫn sử dụng Articulate 360

Hướng dẫn sử dụng Articulate 360

Làm quen với Articulate 360

Phần tổng quan này sẽ giúp bạn thiết lập và sử dụng nhanh chóng với Articulate 360. Trước tiên, hãy xem video này, sau đó đi sâu vào các hướng dẫn bên dưới cho từng công cụ đi kèm với thuê bao Articulate 360 của bạn.
Xem thêm

Làm quen với Content Library 360

Hướng dẫn này trình bày cách duyệt các tài nguyên trong Content Library 360 và đưa chúng vào các khóa học trực tuyến của bạn. Xem video bên dưới, sau đó xem hướng dẫn sử dụng theo sau nếu bạn cần trợ giúp khi làm việc với các mẫu và nhân vật trong Storyline 360 và Studio 360.
Xem thêm