Sử dụng phím tắt từ bàn phím trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Sử dụng phím tắt từ bàn phím trên Storyline 360

  1. Bảng phím tắt Articulate cung cấp

Bảng dưới đây là một danh sách các phím tắt để giúp người dùng làm việc nhanh hơn nữa trong Articulate Storyline 360:

TT

Key(s) – Phím tắt

Chức năng

Ghi chú

F1

Trợ giúp

F2

Chọn tất cả văn bản (bôi đen văn bản) trong một khối sau khi hộp giới hạn của nó đã được chọn

F3

Chuyển sang chế độ Slide View

F4

Chuyển sang chế độ Slide Master View

F5

Chuyển sang chế độ Feedback Master View

F7

Kiểm lỗi chính tả

F10

Publish – Xuất bản bài giảng

F12

Xem trước toàn bộ dự án

Shift + F9

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới gridlines

Shift + F12

Xem trước scene hiện tại

Shift + Drag

Nếu di chuyển một đối tượng, chuyển động bị giới hạn theo các đường thẳng.

Nếu thay đổi kích thước một đối tượng, kích thước duy trì tỷ lệ khung hình.

Alt + Drag

Di chuyển hoặc thay đổi kích thước một đối tượng với điều khiển chặt chẽ hơn theo gia số một pixel.

Ctrl + Drag

Nếu di chuyển một đối tượng, một bản sao của đối tượng sẽ được tạo ở vị trí mới.

Nếu thay đổi kích thước một đối tượng, nó sẽ được thay đổi kích thước tương ứng từ các hướng ngược lại đồng thời.

Ctrl+Shift+Drag

Sao chép đối tượng đã chọn và di chuyển nó theo các đường thẳng hoặc ngang thẳng.

Ctrl + A

Chọn tất cả

Ctrl + B

Bôi đậm

Ctrl + C

Sao chép (Copy)

Ctrl + D

Nhân đôi (Duplicate)

Ctrl + E

Căn giữa văn bản

Ctrl + F

Tìm kiếm

Ctrl + G

Nhóm các đối tượng được chọn

Ctrl + I

In nghiêng văn bản

Ctrl + J

Chèn ảnh

Ctrl + K

Chèn một siêu liên kết hoặc trigger

Ctrl + L

Căn lề trái văn bản

Ctrl + M

Chèn một slide mới có cùng bố cục với slide hiện tại

Ctrl + N

Tạo một dự án mới

Ctrl + O

Mở một dự án có sẵn

Ctrl + P

Xuất bản dự án dưới dạng một tài liệu Microsoft Word

Ctrl + Q

Chèn một slide câu hỏi mới

Ctrl + R

Căn lề phải văn bản

Ctrl + S

Lưu dự án

Ctrl + T

Chèn một hộp văn bản (text box)

Ctrl + U

Gạch chân văn bản

Ctrl + V

Dán (Paste)

Ctrl + W

Đóng tab hoạt động trong Chế độ slide View

Ctrl + X

Cắt (Cut)

Ctrl + Y

Redo (làm lại)

Ctrl + Z

Hoàn tác (lấy lại thao tác)

Ctrl + Tab

Chuyển qua các tab Story View và Slide View

Ctrl + F12

Xem trước slide hiện tại

Ctrl + Shift + F12

Xem trước các scenes hoặc slides đã chọn

Ctrl + Shift + C

Sao chép định dạng đối tượng

Ctrl + Shift + D

Dán đối tượng vào cùng một nơi với đối tượng ban đầu

Ctrl + Shift + G

Bỏ nhóm các đối tượng được chọn

Ctrl + Shift + M

Chèn mẫu slide Thư viện nội dung 360

Ctrl + Shift + J

Khởi chạy trình duyệt phương tiện Thư viện nội dung 360

Ctrl + Shift + V

Dán định dạng đối tượng

Ctrl + Enter

Mở cửa sổ Format Shape / Format Picture

Ctrl +Shift +Enter

Mở cửa sổ Kích thước và Vị trí

Ctrl + Mouse Wheel

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ctrl + Arrow

Tổ hợp này di chuyển đối tượng được chọn.

Nếu tính năng snap-to-grid bị tắt (cài đặt mặc định), thì Ctrl + Mũi tên sẽ đẩy đối tượng theo số pixel trong cài đặt lưới của người dùng Mặc định là 8px.

Nếu tính năng snap-to-grid được bật, thì Ctrl + Mũi tên sẽ đẩy đối tượng 1px mỗi lần.

Ctrl +Shift +Arrow

Tổ hợp phím này thay đổi kích thước đối tượng được chọn.

Nếu tính năng snap-to- grid bị tắt (cài đặt mặc định), thì Ctrl + Shift + Mũi tên sẽ điều chỉnh chiều rộng hoặc chiều cao của đối tượng theo số pixel trong cài đặt lưới của người dùng. Mặc định là 8 px.

Nếu tính năng snap-to-grid được bật, thì Ctrl + Shift + Mũi tên sẽ điều chỉnh chiều rộng hoặc chiều cao của đối tượng 1 px tại một thời điểm.

Ctrl +=

Thay đổi văn bản đã chọn thành subscript (văn bản thụt xuống, nhỏ hơn)

Ctrl +Shift +=

Thay đổi văn bản đã chọn thành superscript (văn bản thụt lên, nhỏ hơn)

Ctrl +Shift +>

Tăng cỡ chữ

Ctrl +Shift +<

Giảm kích thước phông chữ

C

Thêm một điểm bổ sung (gợi ý) vào dòng thời gian ở vị trí playhead hiện tại trong khi đang phát slide

Spacebar

Phát / tạm dừng dòng thời gian

  1. Tạo phím tắt riêng cho người dùng

Tạo lối tắt bàn phím của riêng bằng cách thêm các tính năng người dùng sử dụng thường xuyên vào Thanh công cụ truy cập nhanh Quick Access Toolbar.

Chỉ cần nhấp chuột phải vào nút cho bất kỳ tính năng Storyline nào, sau đó chọn Add to Quick Access Toolbar.

 

Để khởi chạy các nút trên Thanh công cụ truy cập nhanh Quick Access Toolbar thông qua phím tắt, hãy nhấn phím Alt trên bàn phím, sau đó nhấn phím số khớp với nút muốn khởi chạy. Ví dụ: nút đầu tiên trên Thanh công cụ truy cập nhanh là “1”, nút thứ hai là “2”, v.v…

Please follow and like us: