ChatGPT

ChatGPT có thể làm gì cho L&D trong việc đào tạo nhân sự?

Phát triển nhân sự

Trong thời đại số hóa, việc áp dụng công nghệ vào giáo dục và đào tạo đã trở thành xu hướng không thể phủ nhận. Trong đó, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) đang là một trong những công nghệ thông minh hàng đầu có thể giúp phòng L&D thực hiện nhiều công việc từ đơn giản … Đọc tiếp