chuyen-doi-SL3-sang-SL360

Chuyển đổi từ Storyline 3 sang Storyline 360

Nếu bạn muốn chuyển từ Storyline 3 sang storyline360 , chắc hẳn bạn cũng có phần hào hứng và lo lắng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu! Vì thay đổi luôn đáng sợ, ngay cả khi nó hoàn toàn TỐT. Thật khó để biết những gì sẽ xảy ra.Tin tốt là khi bạn mở Storyline 360, điều đầu tiên bạn sẽ...