thiết kế khóa học elearning

Tổng quan về các Variables (Biến) trong Articulate Storyline

Các thủ thuật Articulate Storyline cần biết

Việc tạo ra các biến số, biến văn bản…giờ đây không còn là công việc của riêng các lập trình viên. Bạn hoàn toàn có thể tạo được các biến tương tác với công cụ Variables trong Storyline mà không cần phải “đau đầu” với các dãy codes. Đông thời giúp bạn tạo nên những … Đọc tiếp