Tổng quan về các Variables (Biến) trong Articulate Storyline

Nam Do

Việc tạo ra các biến số, biến văn bản…giờ đây không còn là công việc của riêng các lập trình viên. Bạn hoàn toàn có thể tạo được các biến tương tác với công cụ Variables trong Storyline mà không cần phải “đau đầu” với các dãy codes. Đông thời giúp bạn tạo nên những khóa học có tính tương tác cao, tạo hứng thú cho người học.

Một Variables chỉ có thể lưu giữ được một đoạn thông tin. Ví dụ như tên của học viên, Variables chỉ hiển thị tên của một học viên tại một thời điểm. Storyline hỗ trợ 3 biến Variables đó là:

  1. Text
  2. Number
  3. True/False

Text variables lưu giữ các giá trị dạng văn bản. Những biến văn bản thường được sử dụng là tên học viên, các phản hồi kết quả tới từng học viên hoặc chứng chỉ khóa học tùy biến theo tên học viên.

Number variables  lưu giữ các giá trị dạng số. Những biến số thường thấy là điểm của học viên, số lần truy cập của học viên, ngày truy cập….

True/false variable. Không giống biến số hay biến văn bản, biến True/false có thể có hai trạng thái: on hoặc off. Một số ví dụ thường thấy sử dụng biến True/false là các nút tùy chỉnh Play hoặc Pause, các nút tương tác cho phép học viên điều hướng trong suốt khóa học.

Ba bước cơ bản để tạo một Variable

  1. Tạo variable- tạo tên của biến
  2. Chọn loại biến bạn muốn tạo- chọn Type
  3. Chọn giá trị- đâu là giá trị đầu tiên của dữ liệu bạn muốn hiển thị.

So sánh Variables Vs States.

States chỉ có thể lưu giữ thông tin trong một slide hiện tại, trong khi biến Variables có thể lưu giữ thông tin xuyên suốt các slides trong toàn bộ khóa học.

Sử dụng Variables khi bạn muốn:

  • Lưu giữ tên người học
  • Đếm số lần truy cập
  • Hiển thị điểm của các bài quiz,….

Để xem hướng dẫn chi tiết cách thêm các biến Variables vào một khóa học e-learning, bạn có thể tham khảo các link dưới đây.

*Cách thêm biến văn bản_Text Variables

Tiếng Anh https://community.articulate.com/series/articulate-storyline-1/articles/adding-text-variables

Tiếng Việt: https://www.youtube.com/watch?v=pyo1JbOIwN0&list=PLOda83iid6jQvgNJoc6TFj…

*Cách thêm biến số_Number Variables

Tiếng Anh: https://community.articulate.com/series/articulate-storyline-1/articles/adding-number-variables

Tiếng Việt: https://www.youtube.com/watch?v=g-kTq6pFyz8&index=7&list=PLOda83iid6jQvg…

*Cách thêm biến True/false

Tiếng Anh: https://community.articulate.com/series/articulate-storyline-1/articles/adding-true-false-variables

Tiếng Việt: https://www.youtube.com/watch?v=8bmdCrZzOv0&list=PLOda83iid6jQvgNJoc6TFj…

Chúc các bạn sử dụng thành công công cụ soạn thảo thông minh này.

Nettop Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us:

Viết một bình luận