Hướng dẫn sử dụng Hotspots trong Articulate Storyline

Nam Do

Hotspots là các nút tương tác vô hình thay thế cho các nút điều khiển thường thấy trên player. Hotspots thường được sử dụng khi bạn muốn thực hiện các thao tác hiển thị thêm thông tin tại một hình ảnh bất kỳ bằng cách di chuyển hoặc click chuột vào hình ảnh đó mà không làm mất đi định dạng ban đầu của ảnh. Hotspots thường được kết hợp với Slide layers cũng như được sử dụng khá rộng rãi trong việc tạo các câu hỏi dạng Freeform.

Lưu ý, khác với các nút điều khiển thông thường,  bạn không thể thay đổi, thêm hoặc tùy chỉnh trạng thái States cho một hotspot.

Dưới đây là clip ngắn hướng dẫn cách sử dụng công cụ này:

Tiếng Anh:  https://www.youtube.com/watch?v=yBxVusOb2js

Tiếng Viiệt : https://www.youtube.com/watch?v=YxiISWXliY0&list=PLOda83iid6jQvgNJoc6TFj…

Chúc bạn thành công,

Nettop Việt Nam

Đánh giá bình chọn
Please follow and like us:

Viết một bình luận