Xóa bản ghi màn hình

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Xóa bản ghi màn hình

Người dùng có thể xóa các slide screencast khỏi một khóa học hoặc xóa các bản ghi nguồn khỏi tệp dự án hoàn toàn.

  1. Xóa một Screencast đã chèn vào khóa học

Để xóa screencast người dùng đã thêm vào khóa học của mình, chỉ cần chọn (các) slide nơi nó xuất hiện và nhấn phím Delete trên bàn phím của người dùng.

Xóa các slide screencast không xóa bản ghi nguồn khỏi tệp dự án của người dùng. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể chèn nó vào khóa học của người dùng một lần nữa nếu cần.

  1. Xóa tất cả các bản ghi nguồn không sử dụng khỏi tệp dự án

Để nhanh chóng xóa các bản ghi nguồn cho tất cả các screencasts không sử dụng khỏi tệp dự án của người dùng, hãy chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm Insert Recording và chọn Delete Unused Recordings.

Storyline của Articulate bổ sung thẻ “In Use” trong các thẻ của Screencasts để giúp người dùng xác định những cái hiện đang được sử dụng trong dự án.

  1. Xóa một bản ghi nguồn cụ thể khỏi tệp dự án
  2. Để xóa bản ghi nguồn cho bản ghi cụ thể khỏi tệp dự án của người dùng, hãy chuyển đến tab Slides trên ribbon
  3. Nhấn Secord Screen, truy cập bằng cách nhấp vào bản ghi nguồn người dùng muốn xóa.
  4. Khi cửa sổ xem trước screencast mở, bấm Delete Recording ở góc dưới bên phải, xác nhận yêu cầu xóa của người dùng (nếu được nhắc)
  5. sau khi bấm Yes để xác nhận yêu cầu, storyline sẽ thoát ra ngoài cửa sổ xem trước screencast. Nhấp Cancel để hủy.

Lưu ý: Các bản ghi nguồn không thể bị xóa trong khi chúng đang được sử dụng trong khóa học của người dùng. Storyline bổ sung “In Use” trong các thẻ Screencasts để giúp người dùng xác định các bản ghi hiện đang được sử dụng.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: