Thêm hình khối Shapes

Sử dụng các hình để thiết kế bố cục của một slide, hoạt động như các nút, hoạt động như các mục tiêu thả trong các kịch bản kéo và thả, v.v.

Dưới đây là cách thêm hình dạng trong Storyline 360:

  1. Trong Chế độ Slide View, hãy chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm Shape và chọn hình mong muốn.
  2. Nhấp và kéo trên slide của người dùng để vẽ hình.
  3. Nếu người dùng muốn thêm văn bản vào hình, chọn hình trên slide và bắt đầu nhập văn bản. Người dùng không cần thêm một hộp văn bản riêng.

Màu tô, dòng kẻ và màu văn bản mặc định được kiểm soát bởi màu chủ đề người dùng đã chọn. Để định dạng hình với các màu sắc và hiệu ứng khác nhau, hãy sử dụng các công cụ trên tab Format trên ribbon hoặc bấm chuột phải vào hình và chọn Format Shape hoặc Size và Position (Định dạng hình hoặc Kích thước và vị trí).

Gợi ý bổ sung: Nếu người dùng định dạng một hình và muốn định dạng tương tự được sử dụng trên các hình mới trong cùng một dự án, nhấp chuột phải vào hình và chọn Đặt làm Hình mặc định Set as Default Shape.

Nguồn : articulate