Thêm hình ảnh từ máy tính trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm hình ảnh từ máy tính trên Storyline 360

Hình ảnh củng cố việc học và cung cấp bối cảnh trực quan quan trọng. Trong Storyline 360, thật dễ dàng để thêm hình ảnh vào slide, lớp và slide masters.

Trong chế độ Slide View, sử dụng bất kỳ phương thức nào sau đây:

 • Nhấn Ctrl + J trên bàn phím của người dùng.
 • Kéo một tệp hình ảnh từ máy tính của người dùng và thả nó vào slide khóa học của người dùng.
 • Chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm vào Picture và duyệt tìm ảnh.
 • Trong Dạng xem biểu mẫu Form View, bấm Media trên ribbon Question và chọn Picture from File.

Storyline hỗ trợ các định dạng hình ảnh dưới đây:

 • BMP
 • EMF
 • GIF
 • GFA
 • JFIF
 • JPE
 • JPG
 • JPEG
 • PNG
 • TIF
 • TIFF
 • WMF
Please follow and like us: