Thay thế phông chữ

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thay thế phông chữ

Storyline 360 ​​cho phép người dùng nhanh chóng tìm và thay thế phông chữ trong suốt dự án.

  1. Chuyển đến tab Home trên ribbon Storyline, bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh Find/Replace và chọn Replace Fonts.
  2. Sử dụng danh sách thả xuống Replace để chọn phông chữ người dùng muốn thay thế. Người dùng chỉ nhìn thấy các phông chữ đang được sử dụng trong dự án của người dùng.
    Thay thế phông chữ trong Articulate Storyline 360
  3. Sau đó sử dụng danh sách thả xuống With để chọn một phông chữ mới.
  4. Nhấp Replace.
  5. Nếu người dùng muốn thay thế một phông chữ khác trong khi cửa sổ Thay thế Phông chữ vẫn mở, hãy lặp lại các bước 2 – 4. Khi người dùng thực hiện xong, bấm Close để thoát khỏi cửa sổ.

Nguồn Articulate

Please follow and like us: