Sử dụng Team Slides

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Sử dụng Team Slides

Làm cho sự hợp tác dễ dàng cho nhóm của người dùng. Tạo thư viện các slide nhóm chia sẻ mà mọi người đều có thể truy cập ngay từ Storyline 360. Tải lên các mẫu dự án, chia sẻ các slide cần có trong mỗi khóa học và cung cấp cho đồng đội quyền truy cập vào nội dung slide có thể sử dụng lại.

 

 1. SỬ DỤNG BASIC LAYOUT (BỐ CỤC CƠ BẢN)

Bố cục cơ bản là các thiết kế slide phổ biến cho tiêu đề, văn bản và đa phương tiện. Theo mặc định, luôn có ít nhất năm bố cục cơ bản để chọn (nhưng có thể có nhiều hơn nếu người dùng sử dụng một mẫu):

 • Title and Content: Tiêu đề và nội dung
 • Title Only: Chỉ có tiêu đề
 • Question: Câu hỏi
 • Question with Media: Câu hỏi với đa phương tiện
 • Blank: Trống
 1. Tạo ra một Slide Bố cục cơ bản

Có bốn cách để thêm một slide bố cục cơ bản vào dự án Storyline 360​:

 • Chuyển đến tab Home trên ribbon, bấm vào mũi tên thả xuống New Slide, cuộn đến Basic Layouts và chọn hình thu nhỏ slide.
 • Chuyển đến tab Slide trên ribbon, bấm vào mũi tên thả xuống New Slide và chọn hình thu nhỏ slide.
 • Trong Chế độ Story View, bấm chuột phải vào bất kỳ nơi nào trong không gian làm việc, cuộn đến New Slide, cuộn đến Basic Layouts và chọn hình thu nhỏ slide.
 • Trong Slide View hoặc Form View, bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong bảng Scenes, cuộn đến New Slide, cuộn đến Basic Layouts, và chọn hình thu nhỏ slide.
 1. Bố cục cơ bản dựa trên các chủ đề thiết kế và slide masters cũng như bất kỳ mẫu nào đã thêm vào dự án hiện tại.
Please follow and like us: