Sử dụng Slide Master

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Sử dụng Slide Master

Các trình chiếu slide trong Storyline 360 ​​rất giống với các trình chiếu slide trong Microsoft PowerPoint. Sử dụng chúng để kiểm soát các chủ đề, màu sắc, phông chữ, văn bản và đối tượng mặc định cho các trang trình bày trong suốt khóa học của người dùng. Chúng khả năng tiết kiệm thời gian làm việc rất lớn, cho phép người dùng áp dụng cùng một giao diện chung trên nhiều slide cùng một lúc.

 1. Chuyển sang chế độ Slide Master View

Để chuyển sang slide master, hãy chuyển đến tab View trên ribbon và bấm vào  Slide Master hoặc chỉ cần nhấn F4 trên bàn phím của người dùng.

Một khóa học Storyline có thể có nhiều slide masters nếu người dùng muốn, và mỗi khóa học có ít nhất một. Hình ảnh thu nhỏ của slide masters của người dùng xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái. Nếu người dùng chưa tạo, người dùng sẽ thấy slide master mặc định.

Mỗi slide master là một tập hợp các bố cục (layouts) slide. Hình thu nhỏ slide master trong bảng điều khiển bên trái lớn hơn một chút so với hình thu nhỏ của bố cục bên dưới.

Mỗi bố cục kế thừa tất cả các thuộc tính của slide master, nhưng người dùng có thể tùy chỉnh từng bố cục để hiển thị nội dung theo một cách cụ thể.

Mỗi trang chiếu cái là một tập hợp các bố cục trang chiếu.

Ví dụ: người dùng có thể thiết kế bố cục slide tiêu đề của người dùng khác với bố cục slide nội dung tiêu chuẩn và có thể thiết kế bố cục trang trình bày câu hỏi của mình theo một cách khác.

 1. Thêm Slide Masters và Layouts

Để tạo một Slide Master mới, hãy chuyển sang dạng Slide Master view, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chuyển đến tab Slide Master trên ribbon và bấm Insert Slide Master.
 • Chuyển đến tab Slide Master trên ribbon và bấm Themes. Sau đó bấm chuột phải vào bất kỳ hình thu nhỏ nào trong thư viện và chọn Add as New Slide Master.

Người dùng cũng có thể thêm nhiều bố cục cho mỗi slide master. Đây là cách làm:

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn slide master nơi người dùng muốn thêm bố cục mới.
 2. Chuyển đến tab Slide Master trên ribbon và bấm Insert Layout. Sau đó bấm chuột phải vào bất kỳ hình thu nhỏ nào trong thư viện và chọn Insert Layout.
 3. Bố cục mới sẽ kế thừa các thuộc tính của bản gốc slide master và nó sẽ có một hộp văn bản tiêu đề Title text box.
 4. Quản lý Slide Master và Bố cục

Người dùng có thể xóa, đổi tên, lưu giữ và sao chép slide masters và layouts.

TTNội dungDiễn giải
1DeleteĐể xóa một slide master và tất cả các bố cục của nó, chọn slide master trong bảng điều khiển bên trái và nhấn phím Delete trên bàn phím của người dùng (hoặc nhấp vào Delete trên ribbon).

Nếu người dùng chỉ muốn xóa một bố cục (nhưng không phải là slide master của nó), hãy chọn bố cục trong bảng điều khiển bên trái và nhấn phím Delete trên bàn phím của người dùng (hoặc nhấp vào Delete trên ribbon).

2RenameĐể đổi tên một slide master hoặc layout, chọn nó trong bảng điều khiển bên trái, đi đến tab Slide Master trên ribbon và bấm Rename.

Một cách khác để đổi tên là nhấp chuột phải vào slide master hoặc layout, sau đó chọn Rename Master hoặc Rename Layout.

3PreserveNếu một slide master hiện không được sử dụng bởi bất kỳ slide nào trong khóa học của người dùng nhưng người dùng muốn giữ nó để sử dụng sau này, người dùng có thể lưu giữ (Preserve) nó.

Chọn bản gốc trong bảng điều khiển bên trái, chuyển đến tab Slide Master trên ribbon và bấm Preserve.

Người dùng cũng có thể nhấp chuột phải vào slide master và chọn Preserve Master.

4DuplicateNếu người dùng muốn tạo slide master hoặc bố cục mới tương tự như hiện tại, chỉ cần sao y (duplicate) chúng. Bấm chuột phải vào slide master hoặc bố cục trong bảng điều khiển bên trái, sau đó chọn Duplicate Slide Master hoặc Duplicate Layout.
 1. Thiết kế Slide Masters và Layouts

Để thiết kế các Slide Masters và Layouts, hãy sử dụng tab Home, Insert, Transitions và Animation trên ribbon cũng như các tính năng sau được tìm thấy trên tab Slide Master.

TTNội dungDiễn giải
1Insert PlaceholderTrình đơn thả xuống Chèn Placeholder có một số trình giữ chỗ tùy chọn cho bố cục: nội dung, văn bản, hình ảnh, ký tự, video và đối tượng web.

Sau khi thêm một trình giữ chỗ vào bố cục, người dùng có thể thay đổi kích thước của nó và đặt nó ở vị trí người dùng muốn trên slide.

Tùy chọn này không có sẵn cho slide masters. Nó chỉ áp dụng cho bố cục.

2TitleHộp Tiêu đề thêm một trình giữ chỗ tiêu đề vào bố cục khi được chọn. Bỏ chọn hộp để loại bỏ giữ chỗ tiêu đề.

Tùy chọn này không có sẵn cho slide masters. Nó chỉ áp dụng cho bố cục.

3ThemesTrình đơn thả xuống Chủ đề cho phép người dùng áp dụng một thiết kế phù hợp cho slide masters và bố cục slide của người dùng. Một chủ đề thiết kế bao gồm màu sắc, phông chữ và các đối tượng.
4ColorsTrình đơn thả xuống Màu sắc cho phép người dùng áp dụng bảng màu phù hợp cho các slide masters và layouts của mình.
5Fontsrình đơn thả xuống Phông chữ cho phép người dùng áp dụng phông chữ chủ đề nhất quán cho slide masters và layouts của mình.
6Background StylesTrình đơn thả xuống Kiểu nền cho phép người dùng áp dụng một thiết kế nền phù hợp.
7Hide Background GraphicsKhi hộp Hide Background Graphics được đánh dấu, các đối tượng trên bố cục hiện tại đã được kế thừa từ chủ bản chiếu chính của nó sẽ bị ẩn.

Đồ họa nền ẩn sẽ không xuất hiện trong khóa học đã xuất bản của người dùng cho bất kỳ slide nào dựa trên bố cục đó.

Tùy chọn này không có sẵn cho slide masters. Nó chỉ áp dụng cho bố cục.

 1. Đóng Slide Master View

Để đóng slide master của người dùng, hãy chuyển đến tab Slide Master trên ribbon và bấm Close Master View. Mọi thay đổi người dùng đã thực hiện đối với Slide Master và bố cục sẽ tự động được áp dụng cho các slide trong khóa học của người dùng.

 1. Thay đổi Layouts cho các slide hiện hành

Để thay đổi bố cục cho một slide hiện có trong khóa học của người dùng, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, tùy thuộc vào chế độ xem hiện tại của người dùng:

Story ViewSlide View
Chọn một hoặc nhiều slide. Chuyển đến tab Home trên ribbon, bấm Apply Layout và chọn bố cục người dùng muốn sử dụng.Chọn một hoặc nhiều slide. Chuyển đến tab Home trên ribbon, bấm Apply Layout và chọn bố cục người dùng muốn sử dụng.
Chọn một hoặc nhiều slide. Bấm chuột phải vào các slides đã chọn, cuộn đến Apply Layout và bấm vào bố cục người dùng muốn sử dụng.Bấm chuột phải vào bất cứ nơi nào trong không gian làm việc của slide, cuộn đến Apply Layout và bấm vào bố cục người dùng muốn sử dụng.
 Nhấp chuột phải vào hình thu nhỏ của slide trong bảng Scenes, cuộn đến Apply Layout và nhấp vào bố cục người dùng muốn sử dụng.

English Source 

Please follow and like us: