Sử dụng Cửa sổ Kích thước và Vị trí

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Sử dụng Cửa sổ Kích thước và Vị trí

Cửa sổ Kích thước và Vị trí cho phép người dùng điều khiển một đối tượng Chiều cao, chiều rộng, xoay, tỷ lệ, cắt và vị trí của đối tượng. Người dùng cũng có thể thêm văn bản thay thế và chú thích.

  1. Truy cập cửa sổ kích cỡ và vị trí Size and Position

Chọn đối tượng người dùng muốn tùy chỉnh, sau đó sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để mở cửa sổ Size and Position

  • Nhấn Ctrl + Shift + Enter trên bàn phím của người dùng.
  • Chuyển đến tab Format trên ribbon và bấm vào mũi tên ở góc dưới bên phải của nhóm Size.
  • Nhấp chuột phải vào đối tượng và chọn Size and Position.

Khi cửa sổ Kích thước và Vị trí xuất hiện, nhấp vào các tab dọc theo cạnh trái để đặt tùy chọn của người dùng. Xem ảnh bên dưới để biết chi tiết.

  1. Định cỡ, xoay và cắt đối tượng
TTNội dungDiễn giải
1Height

Width

Nhập chiều cao và chiều rộng tính bằng pixel.

Nếu hộp Lock aspect ratio được đánh dấu, chiều rộng sẽ tự động điều chỉnh khi người dùng thay đổi chiều cao và ngược lại để duy trì tỷ lệ của đối tượng.

2RotationNhập một giá trị xoay theo độ. Một số dương quay đối tượng theo chiều kim đồng hồ; một số âm quay nó ngược chiều kim đồng hồ.
3Scale Height

Scale Width

Sử dụng các trường này để điều chỉnh kích thước của đối tượng bằng tỷ lệ phần trăm (của kích thước ban đầu).
4Lock aspect ratioNếu hộp Lock aspect ratio được đánh dấu, độ rộng tỷ lệ sẽ tự động điều chỉnh khi người dùng thay đổi chiều cao tỷ lệ, và ngược lại, để duy trì tỷ lệ đối tượng.
5Crop fromSử dụng các trường này để cắt đối tượng theo một số pixel cụ thể. Các tùy chọn cắt xén chỉ có sẵn cho hình ảnh, ảnh chụp màn hình và nhân vật.
6ResetNhấn vào nút này để đặt lại đối tượng về kích thước ban đầu. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho hình ảnh, ảnh chụp màn hình, nhân vật, video và tệp Flash.
  1. Định vị đối tượng

Mặc dù dễ dàng để di chuyển một đối tượng trên slide của người dùng chỉ bằng cách kéo nó, đôi khi người dùng cần kiểm soát nhiều hơn vị trí chính xác của nó.

Chọn tab Position ở cạnh trái của cửa sổ, sau đó nhập giá trị pixel vào các trường vị trí Horizontal và Vertical (ngang và dọc). Sử dụng bộ chọn From để chọn vị trí tương đối.

Nguồn Articulate

Please follow and like us: