Lựa chọn tính năng Player

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Lựa chọn tính năng Player

Storyline 360 ​​cho phép người dùng chọn các tính năng và điều khiển được bao gồm trong trình phát khóa học của người dùng. Người dùng có thể thêm các nút điều hướng, một thanh tìm kiếm, một menu, và nhiều hơn nữa. Để tùy chỉnh trình phát của người dùng, hãy chuyển đến tab Home trên ribbon Storyline và nhấp vào Player.

Khi thuộc tính trình phát xuất hiện, nút Tính năng Features sẽ được chọn trên ribbon. Chỉ cần chọn các tùy chọn người dùng muốn, như được mô tả dưới đây. Khi người dùng thực hiện thay đổi ở phía bên trái của cửa sổ, khu vực xem trước ở bên phải sẽ cập nhật để phản ánh các thay đổi từ lựa chọn của người dùng.
Player Properties window.

 1. Chọn Player Tabs

Sử dụng tab Player để hiển thị nội dung bổ sung trong khóa học của người dùng. Các tab trình phát có thể được thêm vào thanh bên hoặc thanh trên cùng của trình phát khóa học của người dùng. Chỉ cần đánh dấu vào ô cho mỗi tab người dùng muốn đưa vào.

TTNội dungDiễn giải
1MenuĐánh dấu vào ô này để thêm menu hoặc mục lục vào khóa học của người dùng.
2GlossaryĐánh dấu vào ô này để thêm bảng chú giải cho trình phát khóa học của người dùng.
3NotesĐánh dấu hộp này để hiển thị ghi chú slide của người dùng trong trình phát.
4ResourcesĐánh dấu vào ô này để cung cấp cho người học các tài nguyên bổ sung. Người dùng có thể thêm tệp đính kèm, liên kết đến trang web hoặc cả hai.
 1. Thêm tab tùy chỉnh Custom Tabs

Ngoài bốn tab trình phát tích hợp được mô tả ở trên, người dùng cũng có thể thêm các tab trình phát của riêng mình. Các tab tùy chỉnh có thể hiển thị nội dung slide bổ sung hoặc các hành động kích hoạt (ví dụ: exit course).

Dưới đây là cách thêm tab trình phát tùy chỉnh:

 1. Nhấp vào nút Add (trông giống như một trang giấy trắng) bên dưới danh sách các tab trình phát.
 2. Khi trigger wizard xuất hiện, hãy điền vào các trường sau:
 • Name: Nhập tên cho tab khi người dùng muốn nó xuất hiện trên trình phát của mình.
 • Alignment: Nếu người dùng sử dụng kiểu trình phát cổ điển, hãy sử dụng danh sách thả xuống này để chọn nơi hiển thị tab. Chọn Topbar Left hoặc Topbar Right; Nếu người dùng sử dụng kiểu trình phát hiện đại, người dùng sẽ không thấy một trường căn chỉnh. Các tab Topbar luôn xuất hiện ở phía bên của trình phát đối diện với thanh bên sidebar.
 • Action: Sử dụng danh sách thả xuống này (và các trường theo ngữ cảnh theo sau) để xác định điều gì sẽ xảy ra khi người học nhấp vào tab tùy chỉnh của người dùng.

Ví dụ: nếu người dùng muốn hiển thị nội dung trong lightbox, hãy chọn Lightbox slide, sau đó chọn slide người dùng muốn hiển thị lightbox.

 1. Khi người dùng hoàn thành, nhấp vào OK.
 2. Chỉnh sửa Custom Tabs

Để chỉnh sửa tab trình phát tùy chỉnh, chỉ cần chọn nó và nhấp vào nút Edit (biểu tượng trông giống như một cây bút chì). Khi trigger wizard xuất hiện, người dùng có thể thay đổi tên, vị trí và hành động của tab.

Các tab trình phát tích hợp không thể được chỉnh sửa, nhưng người dùng có thể thay đổi tên của chúng. Tùy chỉnh các nhãn văn bản Text Labels ở mục dưới.

 1. Gỡ Player Tabs

Để tắt tab trình phát hành, chỉ cần bỏ tích chọn hộp của nó.

Để xóa vĩnh viễn tab trình phát tùy chỉnh, chọn nó và nhấp vào biểu tượng Xóa. (Các tab trình phát tích hợp không thể bị xóa, chúng chỉ có thể gỡ và ẩn tạm thời).

 1. Sắp xếp lại Player Tabs

Người dùng có thể định vị các tab trình phát trong thanh bên hoặc trên thanh trên cùng. Và nhiều tab có thể được đặt trong từng khu vực của player. Ví dụ: Người dùng có thể thêm menu và ghi chú vào thanh bên, trong khi bảng chú giải và tài nguyên nằm trên thanh trên cùng.

Để di chuyển một tab từ vị trí này sang vị trí khác, chọn tên tab, sau đó sử dụng các nút Up và Down để di chuyển nó đến một vị trí khác trên trình phát. Vị trí của các tab topbar khác nhau ở những trình phát hiện đại và cổ điển.

 1. Hiển thị các tab khác nhau cho các slide khác nhau

Theo mặc định, các tab player hiển thị cho tất cả các slide trong khóa học của người dùng, nhưng người dùng có thể ẩn các tab trình phát tích hợp trên cơ sở từng slide. Xem hướng dẫn ở Phần 5.VI.6. của tài liệu này để biết thêm chi tiết.

 1. Tắt thanh bên Sidebar

Người dùng có thể tắt thanh bên cho toàn bộ khóa học hoặc các slide riêng lẻ. Người dùng chỉ cần vô hiệu hóa các tab thanh bên. Và nếu người dùng đang sử dụng kiểu trình phát cổ điển, người dùng cũng cần tắt logo. Đây là những thông tin chi tiết.

 1. Chọn Player Controls

Trong khu vực Điều khiển của cửa sổ player properties, đánh dấu các hộp cho các điều khiển người dùng muốn thêm vào trình phát của mình.

TTNội dungDiễn giải
1VolumeĐiều này sẽ hiển thị bộ điều khiển âm lượng ở góc dưới bên trái của trình phát của người dùng khi người học xem khóa học của người dùng trên máy tính để bàn.

Bộ điều khiển âm lượng sẽ không hiển thị trên máy tính bảng và điện thoại thông minh vì chúng có các nút âm lượng riêng.

2SearchĐiều này thêm một trường tìm kiếm vào dưới cùng của tab Menu. Người học có thể sử dụng nó để tìm kiếm văn bản trong khóa học của người dùng.
3CaptionsĐiều này cho phép hiển thị nút chút thích ở cuối trình phát.
4SeekbarĐiều này thêm một thanh tìm kiếm tương tác vào cuối trình phát của người dùng. Đó là một chỉ báo trực quan tốt về dòng thời gian của mỗi slide.
5Play/PauseTùy chọn này chỉ có sẵn cho trình phát hiện đại. Nó thêm nút phát/tạm dừng vào cuối trình phát của người dùng.
6LogoĐể thêm logo vào đầu thanh bên, hãy đánh dấu vào hộp Logo, sau đó sử dụng Click to add a logo để duyệt tìm hình ảnh.
 1. Hiển thị hoặc ẩn nút điều hướng

Các nút điều hướng được tự động thêm vào tất cả các slide. Mặc định các slide nội dung có các nút previous và next buttons, và các slide câu hỏi có các nút submit.

Tuy nhiên, người dùng có thể hiển thị hoặc ẩn các nút điều hướng, xem hướng dẫn chi tiết tại Phần 5.VI.5.

 1. Lưu thay đổi của Player

Khi người dùng bấm OK để đóng cửa sổ Player Properties, Storyline lưu các tùy chỉnh trình phát của người dùng trong tệp dự án của người dùng.

Nếu người dùng muốn sử dụng các tùy chỉnh tương tự trong các dự án khác, nhấp vào Current Player trên ribbon và chọn Save. Nếu được nhắc, hãy nhập tên cho trình phát tùy chỉnh của người dùng và nhấp OK.

English Source

Please follow and like us: