Làm việc với Theme Fonts

 1. Hiểu Theme Fonts

Mỗi bộ phông chữ chủ đề có một phông chữ tiêu đề heading font và một phông chữ thân body font.

 • Phông tiêu đề được sử dụng cho tiêu đề slide, văn bản câu hỏi và các tiêu đề đánh dấu.
 • Phông chữ thân được sử dụng cho văn bản trình chiếu (bao gồm hình dạng, chú thích và nút), trả lời các lựa chọn và mô tả đánh dấu.

Để xem bộ sưu tập phông chữ chủ đề của người dùng, hãy chuyển đến tab Design trên ribbon Storyline và nhấp vào Fonts.

Nếu người dùng đã tạo bất kỳ phông chữ chủ đề tùy chỉnh, chúng sẽ xuất hiện ở đầu danh sách. Phông chữ chủ đề tích hợp xuất hiện bên dưới chủ đề tùy chỉnh của người dùng. Các phông chữ chủ đề hiện đang được sử dụng cho slide đã chọn được tô sáng màu xanh lam. Đối với mỗi bộ phông chữ chủ đề, người dùng sẽ thấy tên của chủ đề, phông chữ tiêu đề và phông chữ thân.

 1. Áp dụng và quản lý Theme Fonts

Di chuột qua một bộ phông chữ chủ đề để xem trước chúng trông như thế nào nếu được áp dụng cho slide hiện tại. Chỉ cần nhấp vào một chủ đề để áp dụng nó cho tất cả các slide trong khóa học của người dùng.

Nhấp chuột phải vào một chủ đề để xem các tùy chọn bổ sung sau:

TTNội dungDiễn giải
1Apply to Matching SlidesĐiều này áp dụng font chủ đề cho tất cả các slide trong khóa học của người dùng dựa trên cùng một slide master như slide hiện tại.
2Apply to All SlidesÁp dụng font chủ đề cho tất cả các slide trong khóa học của người dùng (Người dùng có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách nhấp chuột trái vào chủ đề).
3EditĐiều này mở trình soạn thảo chủ đề. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho font chủ đề người dùng đã tạo, không có font chủ đề tích hợp.
4DeleteĐiều này loại bỏ các font chủ đề đã chọn khỏi Storyline. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các font chủ đề người dùng đã tạo, không cho font chủ đề tích hợp.
 1. Thạo Theme Fonts mới

Dưới đây là cách tạo một bộ phông chữ chủ đề mới:

 1. Chuyển đến tab Design trên ribbon và bấm vào thư viện thả xuống Fonts.
 2. Chọn Create New Theme Fonts ở cuối danh sách thả xuống.
 3. Khi trình chỉnh sửa chủ đề xuất hiện, chọn phông chữ tiêu đề và phông chữ thân (khi người dùng thực hiện thay đổi, khu vực mẫu ở phía bên phải của cửa sổ cập nhật để phản ánh các lựa chọn của người dùng).
 4. Nhập tên cho font chủ đề mới của người dùng.
 5. Nhấp Save để lưu.

Phông chữ chủ đề tùy chỉnh của người dùng sẽ có sẵn trong bất kỳ khóa học nào người dùng xây dựng.

 1. Tùy chỉnh Theme Fonts
 2. Chuyển đến tab Design trên ribbon và bấm vào thư viện thả xuống Fonts.
 3. Bấm vào phông chữ chủ đề tùy chỉnh mà người dùng muốn sửa đổi và chọn Edit.
 4. Khi trình chỉnh sửa chủ đề xuất hiện, chọn phông chữ mới và nhấp vào Save.

Phông chữ chủ đề tích hợp không thể sửa đổi. Tuy nhiên, người dùng có thể tạo phông chữ chủ đề của riêng mình dựa trên các chủ đề tích hợp. Đây là cách thực hiện:

 • Đầu tiên, áp dụng các phông chữ chủ đề tích hợp mà người dùng muốn sử dụng làm phông chữ cơ bản cho khóa học của mình.
 • Sau đó, nhấp vào thả xuống Fonts một lần nữa và chọn Create New Theme Fonts.Trình chỉnh sửa chủ đề sẽ mở và các phông chữ sẽ mặc định cho các phông chữ từ chủ đề tích hợp mà người dùng hiện đang sử dụng (từ bước 1).
 • Chỉ cần chỉnh sửa các phông chữ theo ý thích của người dùng và lưu chủ đề với một tên mới.
 1. Sử dụng kiếu xuất văn bản hiện đại Modern Text Rendering

Các dự án Storyline mới tự động sử dụng văn bản hiện đại, vì vậy người dùng không phải làm gì để kích hoạt nó.

Các dự án Storyline đã có sẽ tiếp tục sử dụng văn bản cổ điển theo mặc định, nhưng người dùng có thể chuyển sang văn bản hiện đại. Chỉ cần mở dự án, đi đến tab Design  trên ribbon, bấm vào danh sách thả xuống Fonts và chọn Use Modern Text ở cuối danh sách. Điều này chuyển đổi toàn bộ dự án thành văn bản hiện đại cùng một lúc.

English Source : Articulate