Làm việc với Hotpots

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với Hotpots

Điểm Hotspots là các nút vô hình. Chúng hữu hiệu để kích hoạt các hành động, như hiển thị các lớp và nhảy sang các slide khác. Hotspots cũng rất hiệu quả trong các tương tác kéo và thả.

  1. Thêm Hotspots
  2. Chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm vào Hotspot và chọn một trong các hình dạng điểm nóng.
  3. Vẽ điểm nóng trên slide hoặc lớp của người dùng.

Trong khi người dùng đang làm việc trong Articulate Storyline, các điểm nóng sẽ xuất hiện dưới dạng hình bán trong suốt, nhưng chúng hoàn toàn vô hình khi người dùng xem trước hoặc xuất bản.

Người dùng có thể định dạng các điểm nóng với màu sắc và hiệu ứng để làm cho chúng dễ nhìn hơn trong khi người dùng làm việc trong Storyline, nhưng chúng sẽ vẫn vô hình trong khóa học đã xuất bản của người dùng.

  1. Thay đổi kích thước, xoay và định vị Hotspots
TTNội dungDiễn giải
1ResizeĐể thay đổi kích thước một điểm nóng, hãy kéo bất kỳ tay cầm kích thước nào của nó.
2RotateĐể xoay một điểm nóng, hãy kéo tay cầm xoay của nó.
3RepositionĐể định vị lại một điểm nóng, chỉ cần kéo nó đến một vị trí khác trên slide.

Một cách khác để thay đổi kích thước, xoay và định vị lại một điểm nóng là nhấp chuột phải vào nó và chọn Size and Position.

  1. Hiển thị hoặc ẩn con trỏ tay khi di chuột qua Hotspots

Theo mặc định, chuột của người dùng sẽ thay đổi thành một con trỏ tay khi người dùng di chuột qua một điểm nóng trong một khóa học được xuất bản.

Điều này rất tốt nếu người dùng muốn người học biết rằng một phần của màn hình có thể nhấp được. Tuy nhiên, nếu người dùng không muốn chuột thay đổi thành con trỏ bàn tay, nhấp chuột phải vào điểm nóng và bỏ chọn tùy chọn Show Hand Cursor on Hover.

  1. Đổi tên Hotspots

Storyline cung cấp cho mỗi Hotspot một tên mặc định: hotspot 1, hotspot 2, v.v..  Storyline khuyến cáo nên đặt cho chúng tên trực quan hơn, để chúng có thể nhận ra khi thêm triggers và khi tạo tương tác freeform.

Một cách để đổi tên một Hotspot là nhấp chuột phải vào nút đó, chọn Rename, nhập tên mới và nhấp vào OK.

Một cách khác là nhấp đúp vào Hotspot trong dòng thời gian để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

  1. Xóa Hotspots

Để xóa một điểm nóng, chọn nó trên slide hoặc trong dòng thời gian, sau đó nhấp vào Delete trên bàn phím của người dùng.

Nguồn

Please follow and like us: