Làm việc với các Variables

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với các Variables

 1. Thêm Variables
  1. Nhấp vào biểu tượng Manage project variables trong Triggers panel.
  2. Khi cửa sổ Biến mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng Create a new variable (trông giống như một dấu cộng) ở góc trên bên phải.
  3. Đặt cho biến của người dùng một tên dễ nhận biết để thuận tiện trong sử dụng
   Give your variable a recognizable name, choose a variable type, and enter a default value
  4. Chọn Type (loại) biến người dùng muốn tạo. Storyline hỗ trợ ba loại:
 • True/False (biến Đúng/Sai): Biến đúng/sai thường được gọi là biến Boolean. Chúng nhận giá trị đúng hoặc sai. Sử dụng hiệu quả tạo các nút chuyển đổi và hạn chế các lựa chọn của người học. Ví dụ, người dùng có thể sử dụng một biến đúng/sai để theo dõi xem một sự kiện nào đó đã xảy ra hay chưa, sau đó cho phép người học chỉ tiến hành slide tiếp theo khi biến đó là đúng.
 • Text (biến Văn bản): Biến văn bản lưu giữ giá trị văn bản. Sử dụng phổ biến bao gồm cá nhân hóa nội dung bằng cách hiển thị tên của người học trong suốt khóa học và đánh giá các tương tác dựa trên văn bản. Biến văn bản có thể chứa tới 32.767 ký tự.
 • Number (biến Số): Biến số lưu giữ giá trị số. Việc sử dụng phổ biến cho các biến số bao gồm theo dõi số lần một sự kiện cụ thể đã xảy ra và thực hiện các phép tính toán học. Các biến số có thể giữ các giá trị tĩnh hoặc người dùng có thể biến chúng thành ngẫu nhiên bằng cách nhập giá trị bắt đầu và kết thúc cho một phạm vi số.

Tìm hiểu thêm về các biến số ngẫu nhiên theo liên kết sau:

https://articulate.com/support/article/storyline-360-random-number-variables

 1. Nhập một giá trị mặc định Value (giá trị mặc định cho các biến văn bản có thể để trống).
 2. Nhấn OK để lưu biến mới của người dùng.
 3. Nhấn OK lần nữa để đóng cửa sổ Biến.

Storyline tự động tạo các biến cho người dùng trong các trường hợp sau:

TTKhi tạo một…Loại biến được tạo ra
1Result slideBốn biến số sẽ được thêm vào cho mục đích lưu điểm số.
2DialMột biến số sẽ được thêm vào để theo dõi giá trị quay số Dial.
3SliderMột biến số sẽ được thêm vào để theo dõi giá trị thanh trượt Slider.
4Text-entry fieldMột biến văn bản sẽ được thêm vào để theo dõi đầu vào của người học.
5Numeric-entry fieldMột biến số sẽ được thêm vào để theo dõi đầu vào của người học.
 1. Sử dụng Triggers để điều chỉnh giá trị Variable

Cần thay đổi giá trị của một biến trong một khóa học ? Chỉ cần thêm một trigger Adjust variable.

 1. Biểu thức Variables trong Trigger Conditions

Ví dụ: Giả sử người dùng muốn thay đổi trạng thái của một đối tượng khi một biến đúng / sai nhận giá trị là đúng. Nó trông giống như thế này:

 1. Tham chiếu các giá trị biến trong Slide văn bản
  Example of a variable reference in a Storyline course

Biến lưu trữ dữ liệu. Triggers cho phép người dùng điều chỉnh dữ liệu. Và các tham chiếu biến cho phép người dùng hiển thị dữ liệu ở bất cứ đâu trong khóa học của người dùng, làm cho nội dung của người dùng năng động và có tính tương tác.

Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu người học nhập tên của họ trên slide đầu tiên trong khóa học của người dùng. Người dùng lưu trữ thông tin đó trong một biến. Sau đó, người dùng sử dụng các tham chiếu biến để cá nhân hóa phần còn lại của khóa học với tên của họ.

Trong một ví dụ khác, người dùng có thể yêu cầu người học nhập cân nặng và chiều cao của họ. Người dùng lưu trữ cả hai giá trị trong các biến. Người dùng sử dụng các triggers để tính toán chỉ số khối cơ thể của họ dựa trên các biến đó. Sau đó, người dùng sử dụng các tham chiếu biến để hiển thị kết quả.

Tham chiếu biến có thể được thêm vào bất kỳ đối tượng dựa trên văn bản nào, bao gồm hộp văn bản, chú thích, hình dạng và nút. Xem hướng dẫn ở phần 18 mục VII thuộc tài liệu này để tìm hiểu thêm về các tham chiếu biến.

 1. Chỉnh sửa Variables

 

 • Nhấp vào biểu tượng Manage project variables trong Triggers panel.
 • Chọn biến người dùng muốn chỉnh sửa và nhấp vào biểu tượng Edit ( hình vẽ bút chì và giấy) ở góc trên bên phải.
 • Đổi tên biến và/hoặc thay đổi giá trị mặc định của nó (Người dùng không thể thay đổi loại biến).
 • Nhấp vào OK hai lần để lưu các thay đổi của người dùng và đóng cửa sổ Variables.
  • Người dùng cũng có thể đổi tên các biến và thay đổi giá trị mặc định của chúng chỉ bằng cách nhấp vào lưới grid.
  • Khi người dùng đổi tên các biến, tất cả các tham chiếu đến các biến đó trong văn bản trình chiếu và trình kích hoạt của người dùng sẽ được cập nhật tự động.
 • Sao chép và dán Variables
 • Nhấp vào biểu tượng Manage project variables trong Triggers panel.
 • Nhấp chọn biến. Người dùng có thể chọn nhiều biến bằng cách nhấn Ctrl + nhấp, Shift + nhấp hoặc Ctrl + A.
 • Nhấp vào Copy và/hoặc Paste ở góc trên bên phải.
 • Xóa Variables
 • Nhấp vào biểu tượng Manage project variables trong Triggers panel.
 • Nhấp chọn biến muốn xóa. Người dùng có thể chọn nhiều biến bằng cách nhấn Ctrl + nhấp, Shift + nhấp hoặc Ctrl + A.
 • Nhấp vào biểu tượng Delete ở góc trên bên phải hoặc nhấn phím Delete trên bàn phím của người dùng.
  • Khi người dùng xóa một biến, tất cả các tham chiếu đến biến đó trong văn bản slide của người dùng sẽ vẫn còn nguyên. Người dùng sẽ cần chỉnh sửa hoặc xóa các tài liệu tham khảo đó bằng tay.

Các kích hoạt liên quan đến các biến bị xóa cũng sẽ vẫn còn nguyên, nhưng chúng sẽ trở thành “unassigned” Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các kích hoạt đó.

 

6. Tìm biến trong Variables Window

Vì các biến rất dễ sử dụng và hoàn hảo để xây dựng các khóa học tương tác, trình quản lý biến có thể nhanh chóng trở nên quá nhiều.

Để tìm các biến trong cửa sổ biến, hãy sử dụng các tab Project và Built-In ở góc trên bên trái để chuyển đổi giữa các biến người dùng đã tạo và các biến do Storyline cung cấp. Và sử dụng search field để xác định chính xác biến người dùng đang tìm kiếm.

7. Tìm Variables trong khóa học

Nếu người dùng sử dụng nhiều biến số, có thể khó nhớ nơi chúng được tham chiếu trong suốt khóa học của người dùng. Không vấn đề gì. Người dùng có thể tạo một báo cáo sử dụng biến.

 1. Nhấp vào biểu tượng Manage project variables trong Triggers panel.
 2. Nhấp vào số siêu liên kết trong cột Use Count cho biến người dùng muốn tìm.
 3. Storyline sẽ hiển thị tất cả các tham chiếu đến biến đó trong một cửa sổ riêng.
 4. Dịch Variables

Storyline có các tính năng dịch tích hợp để giúp người dùng bản địa hóa nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Điều quan trọng cần lưu ý là các tính năng dịch cho phép người dùng dịch các giá trị mặc định cho các biến và tham chiếu đến các biến trong văn bản slide của người dùng, nhưng không phải tên của các biến đó.

Nếu người dùng dịch các tham chiếu biến trong văn bản slide của mình, người dùng cũng sẽ cần dịch thủ công các tên biến trong dự án của người dùng. Nếu tên biến và tham chiếu không khớp với nhau, tham chiếu biến trong văn bản slide của người dùng sẽ không hoạt động.

Nguồn Articulate

Please follow and like us: