Làm quen với Peek 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Peek 360

Hướng dẫn này trình bày cách quay video màn hình bằng Peek 360 và tải chúng lên Articulate 360 để bạn có thể thu thập phản hồi với Review 360. Xem video bên dưới – có một video dành cho Mac, video còn lại dành cho Windows.

Peek 360 cho máy tính Mac

Để tìm hiểu thêm về cách ghi và phân phối video màn hình với Peek 360 cho Mac, hãy xem hướng dẫn sử dụng này.

Peek 360 cho máy tính hệ điều hành Windows

Để tìm hiểu thêm về cách ghi và phân phối video màn hình với Peek 360 cho Windows, hãy xem hướng dẫn sử dụng này.

Please follow and like us: