Làm quen với Replay 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Replay 360

Loạt hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu và sử dụng nhanh chóng với Replay 360. Hãy xem tổng quan này, sau đó đi sâu vào các hướng dẫn và hoạt động thực hành bên dưới.

  1. Replay 360: Creating Your First Screencast Video
  2. Replay 360: Working with the Timeline
  3. Replay 360: Editing Videos, Audio Clips, and Images
  4. Replay 360: Publishing a Screencast Video
Please follow and like us: