Làm quen với Content Library 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Content Library 360

Hướng dẫn này trình bày cách duyệt các tài nguyên trong Content Library 360 và đưa chúng vào các khóa học trực tuyến của bạn. Xem video bên dưới, sau đó xem hướng dẫn sử dụng theo sau nếu bạn cần trợ giúp khi làm việc với các mẫu và nhân vật trong Storyline 360 và Studio 360.

Storyline 360

Presenter 360

Quizmaker 360

Engage 360

Please follow and like us: