Làm quen với Articulate 360 Training

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Articulate 360 Training

Phát triển kỹ năng thiết kế khóa học e-learning của bạn với Articulate 360 Training! Nó được bao gồm trong thuê bao Articulate 360 của bạn. Xem video hướng dẫn bên dưới, sau đó bạn có thể tìm xem trong thư viện video theo yêu cầu và hội thảo trên web trực tiếp của chúng tôi.

Bạn hãy học nhanh hơn bằng cách truy cập theo liên kết này để xem các video hướng dẫn ngắn gọn.

Please follow and like us: