Định dạng hộp văn bản Text Box

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Định dạng hộp văn bản Text Box

Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các tùy chọn hộp văn bản trên cửa sổ Format Shape / Format Picture.

Format shape window.

Tùy chọn hộp văn bản chỉ có sẵn cho hộp văn bản, hình dạng và chú thích. Chúng chuyển sang màu xám cho các đối tượng khác (ảnh, ảnh chụp màn hình và ký tự).

Sử dụng các tùy chọn này để định dạng hộp văn bản:

  1. Vertical Alignment
    Vertical-alignment options in Articulate Storyline 360

Trình đơn thả xuống này cho phép người dùng kiểm soát văn bản nằm cao hay thấp trong một đối tượng.

  1. Text Direction

Text-direction options in Articulate Storyline 360
Trình đơn thả xuống này cho phép người dùng điều khiển xoay văn bản trong một đối tượng.

  1. Autofit

Thuộc tính autofit kiểm soát những gì xảy ra khi văn bản quá lớn để vừa trong hộp văn bản, hình dạng hoặc chú thích. Chọn một trong các cách sau:

TTNội dungDiễn giải
1Do not AutofitĐiều này làm cho văn bản tràn vào đối tượng nếu có quá nhiều để phù hợp với nó.
2Shrink text on overflowĐiều này tự động điều chỉnh kích thước phông chữ để văn bản phù hợp với đối tượng.
3Resize shape to fit textĐiều này tự động thay đổi kích thước đối tượng để chứa văn bản.
  1. Internal Margin

Các cài đặt này cho phép người dùng kiểm soát lề (phần đệm) cho hộp văn bản, hình dạng và chú thích. Nhập giá trị bằng pixel hoặc sử dụng mũi tên để điều chỉnh giá trị.

  1. Wrap Text in Shape

Khi được đánh dấu, tùy chọn này bao bọc văn bản trong hộp văn bản, hình dạng hoặc chú thích. mặc định chức năng này được bật (đánh dấu hộp kiểm này).

Nguồn Articulate

Please follow and like us: