Dịch thuật các khóa học sang ngôn ngữ khác

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Dịch thuật các khóa học sang ngôn ngữ khác

 1. Xuất văn bản gốc

Đầu tiên, xuất một bản sao của văn bản từ dự án Storyline của người dùng. Chuyển đến tab File trên ribbon Storyline, cuộn đến Translation và chọn một trong các tùy chọn xuất sau:

Export to XLIFF

XLIFF là định dạng tệp thường được sử dụng cho các dịch vụ dịch thuật và chương trình máy tính.

 • Đặt tên cho tệp và nhấp vào dấu chấm lửng để chọn vị trí muốn lưu nó.
 • Chọn ngôn ngữ nguồn Source Language đã sử dụng để tạo khóa học.
 • Chọn Phiên bản XLIFF cần thiết cho dịch vụ hoặc chương trình dịch thuật của người dùng, là 1.2 hoặc 2.0.
 • Nhấn OK để hoàn thành quá trình xuất.

Export to Word

Sử dụng Word nếu người dùng đang dịch văn bản thủ công. Nó dễ đọc hơn XLIFF (được định dạng cho các chương trình máy tính).

 • Đặt tên cho tệp và nhấp vào dấu chấm lửng để chọn vị trí muốn lưu nó.
 • Đánh dấu vào ô để Include “Original Text” column for reference để tham khảo nếu người dùng muốn luôn thấy văn bản trong ngôn ngữ gốc của nó khi người dùng dịch nó.
 • Nhấn OK để hoàn thành quá trình xuất.

Articulate khuyến cáo nên sử dụng XLIFF để dịch khóa học của người dùng khi nó có danh sách gạch đầu dòng, danh sách được đánh số hoặc khoảng cách đoạn tùy chỉnh. Word có thể phá vỡ định dạng và khoảng cách cho các tính năng này.

 1. Dịch văn bản đã xuất

Sau khi xuất văn bản từ khóa học của người dùng, hãy sử dụng tài liệu Word hoặc tệp XLIFF kết quả để dịch nó sang các ngôn ngữ khác. Người dùng có thể thông qua các dịch giả chuyên nghiệp, dịch vụ dịch thuật trực tuyến hoặc chương trình máy tính.

Dưới đây là một số điều quan trọng cần nhớ khi dịch nội dung:

 • Chỉ sửa đổi văn bản trong cột có tiêu đề Translate this column. Để lại tất cả các văn bản khác không thay đổi.
 • Không dịch tham chiếu biến slide kết quả, chẳng hạn %Results.ScorePoints%.
 • Nếu người dùng thay đổi định dạng văn bản theo bất kỳ cách nào (phông chữ, kích thước, màu sắc, kiểu dáng, căn chỉnh, v.v.), những thay đổi đó cũng sẽ được phản ánh trong khóa học của người dùng khi người dùng nhập tệp trở lại Storyline.
 • Chú thích Closed captions không thể được dịch bằng quy trình này. Chúng sẽ cần được dịch riêng và nhập trở lại vào Storyline.
 • Trigger conditions không thể được dịch bằng quy trình này. Chúng sẽ cần được dịch riêng và nhập trở lại vào Storyline.
 • Tên biến không thể dịch bằng cách sử dụng quá trình này.
 1. Nhập văn bản đã dịch

Khi bản dịch đã sẵn sàng, hãy nhập tài liệu Word hoặc tệp XLIFF trở lại Storyline:

 • Tạo một bản sao của tệp dự án ban đầu của người dùng để chứa ngôn ngữ mới và mở nó trong Storyline.
 • Chuyển đến tab File trên ribbon Storyline, cuộn đến Translation và sau đó chọn Import.
 • Duyệt đến tệp Word hoặc XLIFF có chứa văn bản đã dịch và nhấp vào Open.
 • Khi thấy thông báo chúc mừng (congratulations message), bấm OK.
 • Xem lại văn bản đã nhập để đảm bảo nó phù hợp với khóa học của người dùng và điều chỉnh khi cần thiết. Một số ngôn ngữ sử dụng các từ và cụm từ dài hơn, vì vậy người dùng có thể cần cho phép nhiều chỗ hơn cho văn bản mở rộng hoặc giảm kích thước phông chữ.
 • Bản địa hóa Trình phát Storyline

Mặc dù tính năng dịch trong Storyline cho phép người dùng sửa đổi nội dung slide, người dùng cũng có thể muốn tùy chỉnh nhãn văn bản của trình phát. Nhãn văn bản cho phép người dùng bản địa hóa các nút, tin nhắn và các yếu tố trình phát khác cho các ngôn ngữ khác nhau.

Người dùng xem hướng dẫn chi tiết ở phần 27 (tùy chỉnh trình phát hành) của tài liệu này.

 

Nguồn: Articulate

Please follow and like us: