Storyline 3

Storyline 3 là một phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử hoặc khóa học elearning chuyên nghiệp. Phần mềm Storyline 3 có thể đóng gói khóa học / bài giảng theo các chuẩn elearning phổ biến nhất hiện nay, như SCORM, Tinan API, HTML5, ...
Storyline 3 là dạng license vĩnh viễn (mua 1 lần và sử dụng không giới hạn thời gian), được cài đặt và sử dụng hoàn toàn offline.
Articulate 360 là dạng subcription, thuê bao theo năm. Articulate 360 bao gồm công cụ Storyline 3 và còn có nhiều công cụ khác kèm theo (xem file báo giá) và có thêm phần thư viện hình ảnh, tài nguyên trực tuyến với hơn 7 triệu resource cũng như có phần webinar training cho người dung có thể sử dụng phần mềm tốt hơn. Articulate 360 được cập nhật thường xuyên và miễn phí.
Articulate Global luôn có chính sách chiết khấu riêng dành cho các đơn vị trường học. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin và hướng dẫn đăng ký để nhận được chính sách giá tốt nhất dành cho khối trường học.
Hầu hết các sản phẩm Nettop cung cấp đều có bản dùng thử, bạn có thể đề xuất với chúng tôi một buổi demo hoặc truy cập vào mục Download để tải bản dùng thử nhé.