Articulate công bố khoản đầu tư 1.5 tỷ đô la với định giá mức 3.5 tỷ đô la Mỹ