Làm việc với điểm đánh dấu

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với điểm đánh dấu

Điểm đánh dấu thường được sử dụng để tiết lộ nội dung chỉ khi người học cần nó. Người học có thể di chuột qua các điểm đánh dấu hoặc nhấp vào chúng để xem văn bản và phương tiện bổ sung.

 1. Thêm Markers

 

 1. Chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm Marker và chọn một biểu tượng
 2. Nhấp vào bất cứ nơi nào trên slide hoặc lớp để thêm điểm đánh dấu.
 3. Điểm đánh dấu sẽ xuất hiện với nhãn trống nơi người dùng có thể nhập tiêu đề, mô tả và / hoặc phương tiện.
  Markers are interactive buttons that reveal labels with additional content
 4. Khi người dùng hoàn thành, nhấp vào bất cứ nơi nào bên ngoài nhãn để thu gọn nó. Để chỉnh sửa nhãn sau, chỉ cần nhấp vào điểm đánh dấu để hiển thị lại nhãn của nó.

 

2. Thay đổi biểu tượng Marker
Use the Format tab on the ribbon to change styles, colors, and effects for your interactive markers

Articulate Storyline có một thư viện biểu tượng rộng lớn. Nếu người dùng muốn thay đổi biểu tượng cho một điểm đánh dấu hiện có, hãy chọn điểm đánh dấu, chuyển đến tab Format trên ribbon, bấm Change Icon và chọn một biểu tượng khác.

3. Định dạng Markers
Use the Format tab on the ribbon to change the styles, colors, and effects for your marker labels

Để thay đổi kiểu dáng, màu sắc và hiệu ứng cho điểm đánh dấu, hãy chọn điểm đánh dấu, chuyển đến tab Format trên ribbon và sử dụng các tùy chọn định dạng đánh dấu.

Dưới đây là một số hướng dẫn để làm việc với màu đánh dấu:

 • Các màu có sẵn trên tab Định dạng đến từ màu chủ đề của người dùng.
 • Màu đánh dấu mặc định được điều khiển bởi Tùy chỉnh 1 trong màu chủ đề của người dùng.
 • Màu sắc biểu tượng mặc định được điều khiển bởi Text/Background – Light 1 trong màu chủ đề của người dùng.
 1. Định dạng nhãn Lable

Để thay đổi kiểu dáng, màu sắc và hiệu ứng cho nhãn, hãy chọn điểm đánh dấu, chuyển đến tab Format trên ribbon và sử dụng các tùy chọn định dạng nhãn.

Để áp dụng định dạng tương tự cho các nhãn khác trên cùng một slide, bấm Apply to All.

 1. Thay đổi kích thước và định vị lại nhãn

Nếu kích thước và vị trí mặc định của nhãn Marker đánh dấu không phù hợp với nội dung slide của người dùng, người dùng có thể thay đổi nó.

Để thay đổi kích thước nhãn, kéo bất kỳ tay cầm kích thước nào của nó.

Để định vị lại nhãn, kéo viền bao của nó đến một vị trí mới. Nó sẽ di chuyển trong một vòng tròn xung quanh điểm đánh dấu.

 1. Thay đổi phông chữ nhãn

Các phông chữ được sử dụng cho tiêu đề nhãn và mô tả mặc định cho phông chữ chủ đề của dự án của người dùng.

Nếu người dùng muốn sử dụng một phông chữ khác nhau, người dùng có thể sử dụng bộ chọn phông chữ trên tab Home để sửa đổi một nhãn riêng lẻ hoặc tùy chỉnh phông chữ chủ đề của người dùng để thay đổi tất cả các nhãn trong khóa học của người dùng cùng một lúc.

 1. Thêm Audio vào Markers

Người dùng có thể nhập các tệp âm thanh được ghi trước hoặc ghi lại tường thuật ngay trong Storyline. Chỉ cần chọn điểm đánh dấu của người dùng, chuyển đến tab Format trên ribbon, bấm Audio và chọn một trong các tùy chọn âm thanh:

TTNội dungDiễn giải
1Audio from FileSử dụng tùy chọn này để nhập đoạn âm thanh người dùng đã ghi ở nơi khác
2Record MicSử dụng tùy chọn này để ghi lại tường thuật trực tiếp trong điểm đánh dấu.
3OptionsĐây là nơi người dùng thay đổi thiết bị phát lại âm thanh và thiết bị ghi âm. Người dùng cũng có thể sửa đổi mức âm lượng ghi.
 1. Tạo Audio-Only Markers

Nếu người dùng không muốn nhãn hiển thị, người dùng chỉ có thể tạo âm thanh đánh dấu. Chỉ cần chuyển đến tab Format trên ribbon và đánh dấu hộp Audio Only.

Khi người học nhấp vào điểm đánh dấu trong khóa học đã xuất bản của người dùng, họ sẽ nghe thấy âm thanh, nhưng họ sẽ không thấy nhãn.

Nhãn vẫn sẽ hiển thị trong khi người dùng đang làm việc trong Storyline, nhưng nó sẽ bị ẩn khi người dùng xem trước hoặc xuất bản.

 1. Thêm hình ảnh và video vào Markers

Người dùng có thể thêm một hình ảnh hoặc video vào mỗi nhãn đánh dấu. Chỉ cần chọn điểm đánh dấu của người dùng, chuyển đến tab Format trên ribbon, bấm Media và chọn một trong các tùy chọn sau:

TTNội dungDiễn giải
1Picture from FileSử dụng tùy chọn này để chèn một hình ảnh hiện được lưu trữ trên máy tính của người dùng.
2Video from FileSử dụng tùy chọn này để chèn video hiện được lưu trữ trên máy tính của người dùng
3Video from WebsiteSử dụng tùy chọn này để chèn video được lưu trữ trên một trang web, chẳng hạn như YouTube hoặc Vimeo.
4Record WebcamSử dụng tùy chọn này để quay video bằng webcam của người dùng.
5Delete MediaSử dụng tùy chọn này để xóa ảnh hoặc video người dùng đã thêm trước đó. Nếu người dùng chưa thêm bất kỳ phương tiện nào, nó sẽ chuyển sang màu xám.
 1. Thay đổi Marker Animations

Theo mặc định, các điểm đánh dấu sẽ có một hình động xoáy khi người dùng xem trước hoặc xuất bản, nhưng người dùng có thể thay đổi hoặc thậm chí loại bỏ hình ảnh động.

Chọn điểm đánh dấu trên slide, chuyển đến tab Format trên ribbon và chọn animation style từ trình đơn thả xuống Animate.

 1. Thay đổi cách đáp ứng của Markers

Đây là cách các điểm đánh dấu và nhãn của chúng hoạt động theo mặc định:

TTNội dungDiễn giải
1HoverKhi người dùng di chuột qua điểm đánh dấu, chỉ tiêu đề của nhãn sẽ xuất hiện. Nó sẽ tự động biến mất khi người dùng không còn di chuột qua điểm đánh dấu.
2ClickKhi người dùng nhấp vào điểm đánh dấu, toàn bộ nhãn sẽ xuất hiện. Nó sẽ biến mất khi người dùng nhấp lại điểm đánh dấu hoặc khi người dùng nhấp vào bất cứ nơi nào bên ngoài nhãn.

Người dùng có thể thay đổi hành vi mặc định được mô tả ở trên để không cần nhấp chuột. Người dùng có thể làm cho toàn bộ nhãn xuất hiện khi người dùng di chuột qua điểm đánh dấu. Chỉ cần chuyển đến tab Format trên ribbon và đánh dấu vào ô để Show All on Hover.

 1. Đổi tên Markers

Storyline cung cấp cho mỗi điểm đánh dấu một tên mặc định: Marker 1, Marker 2, v.v… Storyline khuyến cáo nên đặt cho chúng tên trực quan hơn, để chúng có thể nhận ra khi thêm triggers và khi tạo tương tác freeform.

Một cách để đổi tên một Markers là nhấp chuột phải vào nút đó, chọn Rename, nhập tên mới và nhấp vào OK.

Một cách khác là nhấp đúp vào Markers trong dòng thời gian để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

 1. Đặt Giao diện Mặc định của Markers và Nhãn

Đây là một cách tiết kiệm thời gian để làm cho tất cả các điểm đánh dấu và nhãn của người dùng trông giống nhau. Định dạng điểm đánh dấu đầu tiên của người dùng theo cách người dùng muốn, sau đó đặt nó làm mặc định. Các điểm đánh dấu mới trong cùng một dự án sẽ kế thừa các đặc điểm giống nhau.

Để đặt điểm đánh dấu làm kiểu đánh dấu mặc định, bấm chuột phải vào nó và chọn Set as Default Marker.

 1. Xóa Markers

Để xóa điểm đánh dấu, chọn nó trên slide hoặc trong dòng thời gian, sau đó nhấp vào Delete trên bàn phím của người dùng.

Nguồn Articulate

Please follow and like us: