Làm việc với các nút radio

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với các nút radio

 1. Thêm Radio Buttons
 2. Chuyển đến slide hoặc lớp layer nơi người dùng muốn thêm Radio Buttons, sau đó chuyển đến tab Insert trên ribbon.
 3. Nhấn vào Input và chọn một trong các kiểu Radio Buttons.
 4. Bấm vào slide nơi người dùng muốn Radio Buttons xuất hiện.
 5. Thêm văn bản vào Radio Buttons

Người dùng không cần phải tạo một hộp văn bản riêng để thêm văn bản vào radio button. Chỉ cần chọn radio button và bắt đầu gõ văn bản. Văn bản trở thành một phần của đối tượng.

Để thay đổi cài đặt phông chữ và đoạn văn, chọn radio button và sử dụng các tùy chọn trên tab Home.

Để thay đổi căn chỉnh, tự động và lề, nhấp chuột phải vào radio button, chọn Format Shape và chọn tab Text Box.

 1. Đổi tên Radio Buttons

Storyline cung cấp cho mỗi Radio Button một tên mặc định: Radio Button 1, Radio Button 2, v.v…  Storyline khuyến cáo nên đặt cho chúng tên trực quan hơn, để chúng có thể nhận ra khi thêm triggers và khi tạo tương tác freeform.

Một cách để đổi tên một Radio Button là nhấp chuột phải vào nút đó, chọn Rename, nhập tên mới và nhấp vào OK.

Một cách khác là nhấp đúp vào Radio Button trong dòng thời gian để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

 1. Định dạng Radio Buttons

Chọn một radio button và đi đến tab Format trên ribbon. Người dùng có thể thay đổi hộp kiểm kiểu dáng, màu sắc và hiệu ứng.

Các màu có sẵn trên tab Format đến từ màu chủ đề của người dùng.

 1. Làm việc với Radio Button States

Radio Button có một số trạng thái tích hợp thay đổi giao diện khi người học di chuột qua, nhấp vào hoặc tương tác với chúng.

Theo mặc định, các Radio Button có trạng thái Bình thường, Di chuột, Xuống, Vô hiệu hóa và Đã chọn. Người dùng có thể sửa đổi bất kỳ trạng thái tích hợp nào trong số này và thậm chí tạo trạng thái tùy chỉnh của riêng người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết ở ngay phần 24. thuộc tài liệu này.

 1. Tạo Radio Buttons Work
TTNội dungDiễn giải
1Thêm một triggerTriggers thực hiện các hành động dựa trên sự tương tác của người học.

Ví dụ: Người dùng có thể sử dụng một radio button để hiển thị một lớp, phát video hoặc điều chỉnh một biến. Những điều này và nhiều hành động khác có thể được xử lý với triggers.

2Chuyển đổi thành tương tác freeformCó thể sử dụng radio button làm lựa chọn trong một tương tác. Chỉ cần chuyển đổi slide thành tương tác dạng tự do, chẳng hạn như hoạt động nhiều lựa chọn hoặc nhiều phản hồi.

Để tìm hiểu thêm về việc chuyển đổi các slide thành các tương tác tự do, hãy xem hướng dẫn ở phần 7, mục IX tài liệu này.

3Tạo một button setNếu người dùng thêm nhiều radio button vào một slide và người dùng muốn người học chỉ chọn một nút một lần, hãy thêm chúng vào một bộ nút (button set). Khi người học chọn một radio button từ bộ, các nút khác sẽ bị bỏ chọn.

Các radio button được tự động thêm vào utton Set 1, là nút mặc định được đặt cho mỗi slide, nhưng người dùng có thể tạo các bộ nút của riêng mình. Người dùng thậm chí có thể có nhiều bộ nút trên một slide.

Tìm hiểu thêm về button set ở mục IV thuộc phần 23 này.

 1. Thay đổi đặc điểm mặc định Radio Buttons

Nếu người dùng tùy chỉnh giao diện của Radio Buttonvà muốn các thuộc tính tương tự được áp dụng cho tất cả các hộp kiểm mới trong cùng một dự án Storyline, nhấp chuột phải vào hộp kiểm và chọn Set as Default Radio Button.

 1. Xóa Radio Buttons

Để xóa một Radio Button, chọn nút đó trên slide hoặc trong dòng thời gian, sau đó nhấp vào Delete trên bàn phím của người dùng.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: