xAPI Là Gì? Định Nghĩa, Ứng Dụng Trong Đào Tạo Trực Tuyến