Thêm số Slide trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm số Slide trên Storyline 360

Dễ dàng thêm số slide vào khóa học của người dùng để người học có thể theo dõi tiến trình của họ. Chọn từ một thư viện các biến tích hợp và loại trừ các slide mà người dùng không cần phải đếm. Storyline 360 ​​tự động ghi lại số các slide khi người dùng chỉnh sửa dự án của mình và tính toán tiến độ của người học cho người dùng.

  1. Chèn số slide (và các biến tích hợp khác)

Đầu tiên, đi đến slide hoặc slide master nơi người dùng muốn một số slide xuất hiện. (Người dùng cũng có thể thêm số slide vào các lớp. Tuy nhiên, các số sẽ không thay đổi từ lớp này sang lớp khác vì chúng thuộc cùng một slide).

Nhấp vào bên trong hộp văn bản, hình dạng, ghi chú hoặc ô bảng nơi người dùng muốn thêm số slide. Nếu người dùng không chọn đối tượng hiện có, Storyline sẽ tạo một hộp văn bản mới cho người dùng khi người dùng nhấp vào slide nơi người dùng muốn số slide hiển thị.

Sau đó, có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào được mô tả dưới đây để thêm biến số slide:

  1. Chèn ngay số Slide hiện tại

Để thêm số slide vào slide hiện tại, hãy chuyển đến tab Insert trên ribbon Storyline và nhấp vào nửa trên của nút Slide Number (Nếu người dùng đã không chọn một hộp văn bản, hãy nhấp vào slide mà người dùng muốn số trang trình bày của mình xuất hiện).

Một trình giữ chỗ màu vàng với số slide hiện tại xuất hiện. (Trình giữ chỗ màu vàng sẽ không hiển thị khi người dùng xem trước hoặc xuất bản).

  1. Chèn nhanh các biến số slide phổ biến nhất

Nếu người dùng muốn chèn một biến số slide khác nhau, chẳng hạn như tổng số trang slide, hãy nhấp vào nửa dưới của nút Slide Number để hiển thị danh sách thả xuống của các trình giữ chỗ số phổ biến nhất: Slide Number, Total Slides, hoặc Slides Viewed )Số trang slide, Tổng số trang Slide hoặc các slide đã xem).

  1. Chọn một biến từ thư viện số slide

Nếu người dùng muốn một biến khác không có trong danh sách thả xuống, hãy nhấp vào More và chọn một biến từ thư viện, bao gồm số slide, số cảnh, tổng số slide, tiêu đề slide và tỷ lệ phần trăm tiến trình bài giảng.

Mặc định số slide sắp xếp theo thứ tự các slide khi chúng xuất hiện trong menu trình phát (player menu).

Nếu người dùng muốn theo thứ tự các slide khi chúng xuất hiện trong tệp dự án, chỉ cần chọn Project Order trên cửa sổ Chèn số slide.

Một số biến trong thư viện số slide có thể được tô sáng (như được hiển thị bên dưới), điều đó có nghĩa là chúng sẽ không làm việc trên slide hiện tại. Chúng sẽ không làm việc khi slide được xóa khỏi menu player hoặc bị loại khỏi số lượng slide

Chèn một tham chiếu biến

Vì số slide là một biến, cũng có thể chèn chúng giống như bất kỳ tham chiếu biến nào khác trong Storyline. Chuyển đến tab Insert trên ribbon và bấm Reference. Khi cửa sổ Reference mở ra, bấm vào tab Built-In để xem tất cả các biến tích hợp, sau đó chọn biến người dùng muốn.

Cũng có thể nhập biến số số slide trong một đối tượng văn bản bằng cách đặt nó trong phần trăm ký hiệu. Ví dụ, % Project.SlideNumber%. Nó sẽ chuyển đổi thành một trình giữ chỗ màu vàng khi nhấp vào từ đối tượng văn bản.

Làm việc với số Slide trên Slide Stage

Nội dung này sẽ hướng dẫn cách các số slide được hiển thị trong Storyline 360, định dạng chúng và cách chuyển từ biến này sang biến khác.

Số Slide được hiển thị như thế nào

Số slide là các biến, nhưng chúng trông khác với các biến khác trên slide stage. Khi các biến khác xuất hiện dưới dạng tên biến được đặt trong dấu phần trăm (ví dụ như: % FirstName%), số slide hiển thị giá trị thực của chúng, điều này giúp chúng dễ nhìn hơn trong giao diện silde view. Hộp màu vàng chỉ xuất hiện trên slide stage; nó biến mất khi người dùng xem trước hoặc xuất bản khóa học.

Đôi khi, một biến số slide hiển thị một dấu chấm than (!) Hoặc dấu số (#) trên slide stage. Bảng dưới đây giải thích tại sao điều đó xảy ra.

Dấu chấm than (!)Số ký hiệu (#)
Khi một biến số slide hiển thị một dấu chấm than (!)

Trên slide stage, có thể di chuột qua nó để xem một hướng dẫn (tooltip) giải thích lý do. Một dấu chấm than có nghĩa là slide hiện tại không tồn tại trong menu hoặc đã bị loại trừ khỏi số lượng slide.

Một biến số slide hiển thị một dấu số (#) trên slide masters và slide question bank vì giá trị thực không xác định.

Khi xem trước hoặc xuất bản, ký hiệu # được thay thế bằng giá trị thực.

Định dạng số slide

Có thể định dạng các biến số slide như văn bản khác trong dự án. Nhấp vào một trình giữ chỗ màu vàng để chọn nó, sau đó áp dụng định dạng người dùng muốn đậm đậm, chữ nghiêng, phông chữ, kích thước, màu sắc, v.v.

Thay đổi từ một biến số slide sang biến số khác

Người dùng có thể nhanh chóng xác định biến nào nằm sau số slide bằng cách di chuột qua chỗ giữ màu vàng của nó. Người dùng sẽ thấy một chú giải công cụ liệt kê tên và mô tả biến.

Người dùng cũng có thể thay thế một biến số slide bằng một biến số khác và giữ nguyên định dạng của người dùng (kích thước, màu sắc, v.v.). Chỉ cần nhấp chuột phải vào trình giữ chỗ màu vàng, cuộn đến Slide Number và chọn một biến khác. Trong ví dụ sau, chúng tôi thay đổi từ Total Slides in Project (15) sang Total Slides in Scene (5).

 

Kiểm soát cách tính số lượng slide của người dùng bằng cách chặn một số slide và cảnh cụ thể được đếm. Ví dụ: Có thể không muốn đếm các slide giới thiệu hoặc scenes nơi người dùng lưu trữ các tài nguyên học tập điện tử mà người học không nhìn thấy.

Trong Chế độ Slide View, hãy chuyển đến tab Insert trên ribbon Storyline, bấm vào mũi tên thả xuống Number và chọn Exclude Slides.

Trong ví dụ trên, tất cả các slide trong scenes thứ nhất và thứ ba được tính, slide kết quả được loại trừ trong scenes thứ hai và toàn bộ scenes thứ tư được loại trừ. Hàng tổng ở dưới cùng của cửa sổ hiển thị số slide người dùng đã chọn để đếm (18), tổng số slide trong tệp dự án (21) và số lượng scenes sẽ được tính (3) .

  1. Xem trước số Slide
  2. Ribbon Preview

Khi người dùng xem trước khóa học của mình bằng nút Xem trước Preview trên ribbon Storyline, số lượng slide được tính dựa trên số lượng slide người dùng chọn để xem trước. Để xem tất cả các số slide của người dùng trong ngữ cảnh, hãy xem trước toàn bộ khóa học.

Nếu người dùng xem trước một slide, số slide sẽ luôn là 1. Nếu khóa học của người dùng có nhiều scenes và người dùng chỉ xem trước một trong số chúng, số slide sẽ dựa trên số lượng slide trong scenes đó.

6.Timeline Preview

Khi người dùng xem trước một slide bằng nút phát play  trong bảng timeline, tên biến sẽ hiển thị thay cho số slide, ví dụ: menuSlideNumber. Để xem giá trị thực cho số slide của người dùng, hãy xem trước hoặc xuất bản khóa học của người dùng.

Nguồn Articulate

Please follow and like us: