Sử dụng chủ đề thiết kế (Design Themes)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Sử dụng chủ đề thiết kế (Design Themes)

Sử dụng các chủ đề để cung cấp cho các khóa học của người dùng một thiết kế trực quan nhất quán. Một chủ đề thiết kế bao gồm theme colors, theme fonts, slide masters và feedback masters.

 1. Áp dụng và quản lý chủ đề thiết kế

Để áp dụng một chủ đề hiện có cho tất cả các slides trong khóa học của người dùng, hãy chuyển đến tab Design trên ribbon, nhấp vào trình đơn thả xuống Themes và chọn hình ảnh thu nhỏ từ thư viện.

Hướng dẫn làm việc với các chủ đề thiết kế:

 • Người dùng có thể sử dụng nhiều hơn một chủ đề thiết kế trong một khóa học.
 • Các chủ đề thiết kế đã được áp dụng cho một khóa học xuất hiện trong thư viện Chủ đề trong phần có tên This Project. Người dùng cũng sẽ thấy các phần cho chủ đề Tùy chỉnh và chủ đề tích hợp sẵn.
 • Chủ đề thiết kế được gán cho slide hiện tại có viền màu xanh lam trong thư viện Chủ đề.
 • Nhấp chuột phải vào bất kỳ hình thu nhỏ nào trong thư viện Chủ đề để xem các tùy chọn bổ sung sau:
TTNội dungDiễn giải
1Apply to Matching SlidesĐiều này áp dụng chủ đề cho tất cả các slide dựa trên cùng một slide master như slide hiện tại. Các slide khác dựa trên slide masters sẽ không thay đổi (có thể đạt được điều tương tự bằng cách nhấp chuột trái vào hình thu nhỏ của chủ đề).
2Apply to All SlidesĐiều này áp dụng chủ đề cho tất cả các slide trong khóa học của người dùng.
3Apply to Selected SlidesĐiều này chỉ áp dụng chủ đề cho (các) slide đã chọn.
4DeleteĐiều này loại bỏ chủ đề khỏi Storyline (tùy chọn này chỉ khả dụng cho các chủ đề tùy chỉnh, không được sử dụng trong dự án mở).
5Set as Default ThemeĐiều này làm cho chủ đề mặc định của người dùng cho các dự án mới.
 1. Lưu chủ đề thiết kế tùy chỉnh để sử dụng trong các khóa học khác

Khi người dùng thay đổi chủ đề thiết kế (ví dụ: màu sắc hoặc phông chữ), Storyline sẽ lưu các thay đổi trong dự án hiện tại. Để sử dụng chủ đề thiết kế sửa đổi trong các dự án khác, hãy thực hiện:

 • Chuyển đến tab Design trên ribbon và bấm vào thư viện thả xuống Themes.
 • Chọn Save Current Theme ở cuối danh sách.
 • Nhập tên cho chủ đề tùy chỉnh của người dùng và nhấp vào Save

3. Chia sẻ chủ đề thiết kế

Người dùng đã tùy chỉnh một chủ đề thiết kế cho tổ chức của mình và bây giờ người dùng cần chia sẻ nó với các nhà phát triển khóa học khác…

Lưu nó dưới dạng một chủ đề tùy chỉnh như được mô tả trong phần trên, sau đó gửi tệp chủ đề cho các đồng nghiệp của người dùng. Nếu người dùng đã lưu nó ở vị trí mặc định, nó sẽ nằm trong thư mục sau: %AppData%\Articulate\Storyline\Themes

Khi người dùng nhận được một tệp chủ đề tùy chỉnh từ người khác, hãy làm điều này để thêm nó vào thư viện chủ đề của người dùng:

 1. Chuyển đến tab Design trên ribbon và bấm vào thư viện thả xuống Themes.
 2. Chọn Duyệt tìm Chủ đề Browse for Themes ở cuối danh sách.
 3. Duyệt đến tệp chủ đề tùy chỉnh và nhấp vào Open.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: