Lấy các Slide từ ngân hàng câu hỏi

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Lấy các Slide từ ngân hàng câu hỏi

Sau khi tạo ngân hàng câu hỏi và điền vào slide câu hỏi, bạn có thể lấy một hoặc nhiều slide từ ngân hàng để tạo câu hỏi động trong khóa học Storyline 360 của bạn. Bạn thậm chí có thể ngẫu nhiên lấy những câu hỏi  để câu hỏi không được dự đoán trước.

Nhiều câu hỏi rút ra có thể được lấy từ cùng một ngân hàng câu hỏi, điều đó có nghĩa là người dùng có thể sử dụng lại các câu hỏi tương tự trong nhiều câu hỏi. Ví dụ: Người dùng có thể thêm một câu hỏi rút ra vào giữa khóa học của người dùng dưới dạng kiểm tra kiến ​​thức chưa được phân loại, sau đó thêm một câu hỏi rút ra vào cuối khóa học của người dùng dưới dạng đánh giá được xếp loại.

  1. Thêm một câu hỏi rút ra

Chọn scene trong khóa học của người dùng, nơi người dùng muốn thêm một câu hỏi (hoặc có thể tạo một scene mới), sau đó làm những nội dung dưới đây:

  1. Chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm vào Question Banks và chọn New Draw from Question Bank (lấy mới từ Ngân hàng câu hỏi).
  2. Nếu người dùng có nhiều ngân hàng câu hỏi trong dự án của mình, hãy sử dụng trình đơn thả xuống Question Bank để chọn ngân hàng người dùng muốn.
  3. Để hiển thị các câu hỏi theo thứ tự ngẫu nhiên, đánh dấu vào ô để lấy câu hỏi ngẫu nhiên Draw questions randomly.
  4. Sử dụng trình đơn thả xuống Include (bao gồm) để chọn số lượng câu hỏi người dùng muốn rút ra từ ngân hàng (Tùy chọn này sẽ chuyển sang màu xám nếu người dùng không chọn ngẫu nhiên các câu hỏi của mình Draw questions randomly trong bước trước).
  5. Sử dụng cột Include in Shuffle (bao gồm Ngẫu nhiên) trong lưới câu hỏi để quyết định xem mỗi câu hỏi sẽ được hiển thị ngẫu nhiên Randomly (là tùy chọn mặc định), Never (không bao giờ được hiển thị) hoặc Always (Luôn hiển thị) trong lấy ra từng câu hỏi cụ thể mục này.
  6. Khóa slide ảnh hưởng đến cách chúng được ngẫu nhiên hóa và thu hút vào khóa học của người dùng. Ví dụ: người dùng có thể khóa một slide lên đầu câu hỏi của người dùng để nó luôn xuất hiện đầu tiên trong bài kiểm tra của người dùng, bất kể các slide khác được chọn ngẫu nhiên như thế nào.

Để khóa một slide, bấm Lock Question (khóa Câu hỏi) ở dưới cùng của cửa sổ và chọn một trong các tùy chọn khóa. Người dùng có thể khóa một slide cho câu hỏi ngay phía trên / bên dưới (above/below) hoặc ở trên cùng / dưới cùng (top/bottom) của câu hỏi. Nếu người dùng đổi ý, người dùng có thể tháo khóa chúng (removes) theo cách tương tự.

  1. Để sắp xếp lại các slide cho bản vẽ câu hỏi của người dùng, chỉ cần kéo chúng đến một vị trí mới trong lưới hoặc nhấp Move Question ở dưới cùng của cửa sổ và chọn Up/Down (Lên / Xuống).
  2. Khi người dùng hoàn thành việc lựa chọn, bấm Insert để hoàn thành việc rút câu hỏi. Bản slide giữ chỗ cho câu hỏi đã trông như thế này trong Chế độ xem.

Hình thu nhỏ giữ chỗ cho các câu hỏi rút ra trông như thế này trong Story View.

  1. Chỉnh sửa câu hỏi được rút ra

Nếu người dùng cần thay đổi các tham số cho bộ câu hỏi được rút ra từ ngân hàng hiện có, chẳng hạn như ngẫu nhiên hoặc có bao nhiêu câu hỏi, hãy chuyển sang Slide View và nhấp vào nửa trên của slide chỗ giữ trong đó ghi Click to view the slide draw (nhấp để xem slide được rút ra). (Nếu người dùng ở chế độ Story View, chỉ cần nhấp đúp vào hình thu nhỏ của trình giữ chỗ.)

Nếu người dùng cần chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi mà từ đó các câu hỏi sẽ được rút ra, hãy nhấp vào nửa dưới của slide giữ chỗ nơi nó nói Click to view the question bank (Bấm để xem ngân hàng câu hỏi).

 

Please follow and like us: