Làm quen với Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Storyline 360

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu Storyline 3, vui lòng nhấn vào đây.

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn Storyline 360 để tạo các khóa học elearning hay bài giảng điện tử tương tác của mình! Hãy xem video tổng quan sau để làm quen với Storyline 360.

Sau đó, để đi sâu hơn và phát triển kỹ năng của bạn, hãy truy cập vào phần Articulate 360 Training để xem các video webinar và video theo yêu cầu – chúng có sẵn trong cả bản chính thức và bản dùng thử miễn phí của bạn.

Xem hướng dẫn sử dụng Storyline 360 chi tiết tại đây. Và nếu bạn có câu hỏi, hãy gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp!

Please follow and like us: