Bạn cần tìm kiếm?
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Articulate 360

Tổng quan về Articulate 360

Phần tổng quan này sẽ giúp bạn thiết lập và sử dụng nhanh chóng với Articulate 360. Trước tiên, hãy xem video này, sau đó đi sâu vào các hướng dẫn bên dưới cho từng công cụ đi kèm với thuê bao Articulate 360 của bạn.

Trước Điều chỉnh thuộc tính Slide
Sau Làm quen với Articulate 360 Teams