Chỉnh sửa video trên Sotryline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Chỉnh sửa video trên Sotryline 360

Sử dụng trình chỉnh sửa video tích hợp để hoàn thiện nội dung video của người dùng. Cắt thời gian (Trim) và cắt kích thước (Crop) để chỉ hiển thị các phần người dùng muốn. Điều chỉnh âm lượng, độ sáng và độ tương phản để cải thiện chất lượng. Thêm logo hoặc hình mờ cho thương hiệu của người dùng (ví dụ: Chèn logo HPC SonLa).

 1. Mở trình chỉnh sửa video

Sau khi thêm video, nhấp chuột phải vào trình giữ chỗ video trên slide và chọn Edit video (Chỉnh sửa video).

Lưu ý những video dưới không thể chỉnh sửa được trong Storyline:

 • Tệp SWF (Phim flash).
 • Video FLV với độ kênh alpha.
 • Video từ các trang web (YouTube, Vimeo, v.v…).
 1. Cắt thời gian một video (Trimming)

Nếu người dùng chỉ cần một phần của video, hãy sử dụng tính năng cắt để chỉ chọn phần người dùng muốn.

 1. Nhấp vào Trim trên ribbon của Edit Video.

 

 1. Điểm đánh dấu có thể kéo sẽ xuất hiện trên dòng thời gian bên dưới video của người dùng. Kéo các điểm đánh dấu này đến nơi người dùng muốn video bắt đầu và kết thúc.
 2. Khi người dùng kéo các điểm đánh dấu bắt đầu và kết thúc, hãy theo dõi các giá trị Trim Start, Trim End và Trim Thời gian ở góc dưới bên phải của trình chỉnh sửa. Chúng sẽ giúp người dùng xem chính xác nơi video sẽ bắt đầu / kết thúc và thời gian cắt xén sẽ kéo dài bao lâu.
 3. Người dùng có thể xem trước video được cắt bằng các nút phát / tạm dừng và dừng ở góc dưới bên trái của cửa sổ.
 4. Nếu đổi ý và muốn quay lại video như khi người dùng mở trình chỉnh sửa video lần đầu tiên, hãy nhấp vào Reset Video trên ribbon.
 5. Khi người dùng chỉnh sửa xong, bấm Save & Close.
 6. Cắt kích thước một video (Cropping)

Công cụ cắt xén cho phép người dùng thay đổi chiều rộng và / hoặc chiều cao của video. Ví dụ: người dùng có thể muốn cắt bỏ thứ gì đó gây mất tập trung hoặc người dùng có thể muốn kiểm soát kích thước để nó phù hợp hơn trong khóa học của người dùng.

 1. Nhấp vào Crop trên ribbon của Edit Video.
 2. Một cửa sổ cắt có thể thay đổi kích thước sẽ phủ lên video. Nhấp vào cửa sổ cắt để hiển thị các điều khiển kích thước, sau đó kéo các đường viền của hình chữ nhật để chọn phần video người dùng muốn giữ. Nếu người dùng muốn duy trì tỷ lệ khung hình gốc của video, hãy sử dụng tay cầm định cỡ ở các góc vuông.
 3. Khi người dùng kéo cửa sổ cắt, hãy theo dõi giá trị Cắt ở góc dưới bên phải của trình chỉnh sửa. Nó sẽ giúp người dùng định cỡ video theo kích thước chính xác mà người dùng muốn.
 4. Nếu đổi ý và muốn quay lại video như khi người dùng mở trình chỉnh sửa video lần đầu tiên, hãy nhấp vào Reset Video trên ribbon.
 5. Khi người dùng chỉnh sửa xong, bấm Save & Close.
 6. Điều chỉnh âm lượng, độ sáng và độ tương phản của video

Cải thiện chất lượng của video bằng cách điều chỉnh âm lượng, độ sáng và độ tương phản của video.

 1. Để điều chỉnh âm lượng, nhấp vào Volume trên ribbon và sử dụng thanh trượt để tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm. Người dùng sẽ không nghe thấy sự thay đổi âm lượng cho đến khi người dùng nhấp vào Save & Close.
 2. Để điều chỉnh độ sáng hoặc độ tương phản, nhập giá trị phần trăm vào các trường Brightness (Độ sáng) và Contrast (Độ tương phản). Các thay đổi sẽ hiển thị ngay lập tức trên trạng thái video, nhưng người dùng sẽ không thấy các thay đổi nếu xem trước video cho đến khi người dùng nhấp vào Save & Close.

Nếu người dùng đã thêm logo vào video của mình, các thay đổi về độ sáng và độ tương phản cũng sẽ ảnh hưởng đến logo.

 1. Nếu đổi ý và muốn quay lại video như khi người dùng mở trình chỉnh sửa video lần đầu tiên, hãy nhấp vào Reset Video trên ribbon.
 2. Khi người dùng chỉnh sửa xong, bấm Save & Close.
 3. Thêm Logo hoặc Hình chìm mờ vào Video
 4. Nhấp Insert Logo trên ribbon.
 5. Duyệt đến hình ảnh người dùng muốn sử dụng làm logo hoặc hình mờ và nhấp vào Open.
 6. Thay đổi kích thước hình ảnh và đặt nó ở nơi người dùng muốn nó xuất hiện trên video.
 7. Nếu người dùng muốn áp dụng mức trong suốt (transparency) cho hình ảnh để tạo hiệu ứng hình mờ đục, hãy nhập giá trị phần trăm vào trường Transparency.
 8. Nếu đổi ý và muốn quay lại video như khi người dùng mở trình chỉnh sửa video lần đầu tiên, hãy nhấp vào Reset Video trên ribbon.
 9. Khi người dùng chỉnh sửa xong, bấm Save & Close.

Lưu ý: Người dùng sẽ không thể thấy logo của mình nếu người dùng xem trước video trong trình chỉnh sửa video, mà nó sẽ hiển thị khi người dùng xem trước hoặc xuất bản khóa học.

Please follow and like us: