Cách xáo trộn đáp án trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Cách xáo trộn đáp án trên Storyline 360

Storyline 360 ​​cho phép người dùng xáo trộn (ngẫu nhiên) trả lời các lựa chọn cho nhiều loại câu hỏi. Người dùng thậm chí có thể xáo trộn một số lựa chọn trả lời trong khi những câu hỏi khác khác vẫn ở nguyên trên cùng một slide câu hỏi.

  1. Xáo trộn tất cả các lựa chọn trả lời trên một slide câu hỏi

Để bật hoặc tắt cho một câu hỏi riêng lẻ, hãy thực hiện một trong các cách sau:

  • Trong Dạng xem biểu mẫu Form View, chuyển đến tab Question trên ribbon và sử dụng trình đơn thả xuống Shuffle để chọn Answers hoặc None.
  • Trong Chế độ Slide View, hãy chuyển đến tab Question Tools – Design trên ribbon và sử dụng trình đơn thả xuống Shuffle để chọn Answers hoặc None.
  1. Xáo trộn một số câu trả lời và để lại những câu trả lời khác trên cùng một câu hỏi

Cách thực hiện như dưới đây:

  1. Trong Dạng xem biểu mẫu Form View, chuyển đến tab Question trên ribbon và chọn Answers từ trình đơn thả xuống Ngẫu nhiên. Điều này có ý nghĩa là bật lên xáo trộn cho câu hỏi.
  2. Sau đó, nhấp chuột phải vào từng lựa chọn câu trả lời mà người dùng không muốn xáo trộn và chọn Anchor Choice (neo đáp án). Điều này khóa sự lựa chọn câu trả lời ở vị trí hiện tại của nó; nó sẽ không bị xáo trộn với các lựa chọn trả lời khác.

 

Mỗi lựa chọn câu trả lời được neo tại chỗ sẽ hiển thị biểu tượng liên kết chuỗi. Nếu cần trở lại mặc định, người dùng nhấp chuột phải vào lựa chọn trả lời một lần nữa và chọn Remove Anchor.

Please follow and like us: