Làm quen với Storyline 3

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Storyline 3

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu Storyline 360, vui lòng nhấn vào đây.

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn Storyline 3 để tạo các khóa học elearning hay bài giảng điện tử tương tác của mình! Hãy xem video tổng quan sau để làm quen với Storyline 3.

Hãy xem hướng dẫn sử dụng Storyline 3 tại đây. Và nếu bạn có câu hỏi, hãy gửi email cho chúng tôi để thảo luận. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp!

Please follow and like us: