Xuất bản một khóa học để đánh giá 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Xuất bản một khóa học để đánh giá 360

Tăng tốc đánh giá dự án bằng cách xuất bản các khóa học Rise 360 ​​của bạn lên Review 360 để thu thập phản hồi từ các bên liên quan. Thu thập phản hồi theo ngữ cảnh, theo dõi các cuộc thảo luận theo chuỗi và đánh dấu các nhận xét đã giải quyết — tất cả trong một ứng dụng web đơn giản.

Xuất bản một khóa học để đánh giá 360

 1. Truy cập trang tổng quan Rise 360 của bạn và mở khóa học bạn muốn xuất bản lên Review 360.
 2. Nhấp vào Đánh giá ở góc trên bên phải.
 3. Chọn Tạo một mục mới , sau đó chỉnh sửa tiêu đề khóa học trong trường tương ứng nếu bạn muốn.
 4. Nhấp vào Xuất bản ở góc trên bên phải.
 5. Khi quá trình xuất bản hoàn tất, nhấp vào Xem trong Đánh giá 360 để chuyển đến khóa học đã xuất bản của bạn hoặc nhấp vào Quay lại khóa học ở góc trên bên phải để quay lại trình chỉnh sửa Rise 360.
Cộng tác viên : Khóa học xuất hiện trên trang tổng quan Đánh giá 360 của chủ sở hữu, cho dù nhà xuất bản là chủ sở hữu khóa học hay người quản lý khóa học.

Xuất bản phiên bản mới của một khóa học hiện có để đánh giá 360

 1. Truy cập trang tổng quan Rise 360 của bạn và mở khóa học bạn muốn xuất bản lên Review 360.
 2. Nhấp vào Đánh giá ở góc trên bên phải và chọn Xuất bản phiên bản mới từ menu xuất hiện.
 3. Chọn Xuất bản phiên bản mới của một mặt hàng hiện có . Khóa học bạn đang xuất bản sẽ tự động được chọn trong danh sách thả xuống tương ứng, nhưng bạn có thể chọn một khóa học khác từ danh sách nếu bạn muốn. (Danh sách hiển thị tất cả các khóa học Rise 360 ​​hiện có trong danh mục Review 360 của bạn.)
 4. Nhấp vào Xuất bản ở góc trên bên phải.
 5. Khi quá trình xuất bản hoàn tất, nhấp vào Xem trong Đánh giá 360 để chuyển đến khóa học đã xuất bản của bạn hoặc nhấp vào Quay lại khóa học ở góc trên bên phải để quay lại trình chỉnh sửa Rise 360.
Cộng tác viên : Khóa học cập nhật xuất hiện trên trang tổng quan Đánh giá 360 của chủ sở hữu, cho dù nhà xuất bản là chủ sở hữu khóa học hay người quản lý khóa học. Nhận xét về các phiên bản trước của khóa học sẽ không xuất hiện cùng với phiên bản cập nhật nếu các phiên bản được xuất bản bởi các cộng tác viên khác nhau.

Chia sẻ khóa học của bạn với người đánh giá

 1. Nhấp vào Xem trong Đánh giá 360 sau khi xuất bản khóa học Rise 360. Hoặc, truy cập review 360 của bạn và nhấp vào khóa học của bạn để mở khóa học.
 2. Nhấp vào Chia sẻ ở góc trên bên phải.
 3. Nếu người đánh giá của bạn không có tài khoản Articulate, bạn có thể đánh dấu hộp Cho phép người dùng không có Articulate ID nhận xét . Trong trường hợp này, người đánh giá sẽ được nhắc nhập địa chỉ email của họ để bạn có thể xác định nhận xét của họ và họ có thể nhận được thông báo thảo luận.
 4. Nếu bạn muốn bảo vệ khóa học của mình bằng mật khẩu, hãy đánh dấu vào ô Đặt mật khẩu và nhập mật khẩu vào trường được cung cấp.
 5. Sao chép liên kết có thể chia sẻ, sau đó gửi liên kết đó cho người đánh giá của bạn. Hãy chắc chắn cung cấp cho họ mật khẩu, nếu bạn đã thêm một mật khẩu. Và nếu họ chưa quen với Review 360.

nguồn

Please follow and like us: