Tùy chọn Resume Options

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Tùy chọn Resume Options

Kiểm soát  trải nghiệm khóa học của học viên khi họ xem nhiều lần. Cho phép người học bắt đầu lại từ đầu mọi lúc, tiếp tục nơi họ đã dừng lại hoặc chọn bắt đầu lại hoặc tiếp tục.

 1. Chọn Resume Options
  • Để tùy chỉnh các hành vi tiếp tục, đi đến Trang chủ tab trên ribbon Storyline và nhấp play
  • Khi cửa sổ Thuộc tính trình phát xuất hiện, hãy nhấp vào Khác trên ruy-băng.
  • Trong phần Tiếp tục của cửa sổ, chọn một trong các tùy chọn sau từ danh sách thả xuống Khi khởi động lại .
 2. Thay đổi cách ghi trên Resume Prompt
  Nếu bạn đã bật lời nhắc tiếp tục, bạn có thể tùy chỉnh nội dung của nó. Văn bản đến từ nhãn văn bản của trình phát của bạn.
 3. Lưu các thay đổi của PlayerKhi bạn bấm OK để đóng cửa sổ Thuộc tính trình phát, Storyline sẽ lưu các thay đổi của bạn trong tệp dự án hiện tại.Nếu bạn muốn sử dụng các tùy chỉnh tương tự trong các dự án khác, hãy nhấp vào Trình phát Hiện tại trên ruy-băng và chọn Lưu . Nhập tên cho trình phát tùy chỉnh của bạn nếu được nhắc và nhấp vào OK .
Please follow and like us: