Tùy chỉnh Menu

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Tùy chỉnh Menu

 1. Tùy chỉnh Menu

Để tùy chỉnh menu khóa học, người dùng hãy chuyển đến tab Home trên ribbon và bấm Player.

Khi thuộc tính trình phát xuất hiện, nhấp vào Menu trên ribbon. Khi người dùng thực hiện thay đổi ở phía bên trái của cửa sổ, khu vực xem trước ở bên phải sẽ cập nhật để phản ánh các lựa chọn của người dùng.

Nếu người dùng sử dụng kiểu trình phát hiện đại và người dùng không thấy thanh bên trong khu vực xem trước, hãy nhấp vào biểu tượng menu (☰) để hiển thị thanh bên.

 1. Đổi tên Scenes và Slides trong Menu

Các tiêu đề người dùng nhìn thấy trong menu mặc định cho các tiêu đề Scenes và slide từ dự án của người dùng. Người dùng có thể thay đổi tiêu đề trong menu mà không thay đổi nội dung trong khóa học của người dùng.

Để đổi tên một Scene hoặc slide trong menu, bấm đúp vào nó, nhập một tiêu đề mới và nhấn Enter trên bàn phím.

 1. Sắp xếp lại các mục menu

Để thay đổi thứ tự của các mục trong menu, chỉ cần kéo chúng đến một vị trí mới trong danh sách hoặc sử dụng mũi tên lên và xuống bên dưới menu.

Sắp xếp lại các mục menu không thay đổi thứ tự các slide được xem; nó chỉ thay đổi trình tự của chúng trong menu. Để thay đổi thứ tự xem thực tế, người dùng sẽ cần chỉnh sửa các kích hoạt điều hướng triggers trong khóa học của mình.

 1. Thay đổi cấp độ thụt lề của các mục menu

Tổ chức menu của người dùng bằng cách thêm các cấp độ thụt lề. Chỉ cần chọn một slide trong trình chỉnh sửa menu, sau đó nhấp vào mũi tên phải để tăng thụt lề (hạ cấp demote nó) hoặc mũi tên trái để giảm thụt lề (để thăng cấp promote nó).

 1. Kiểm soát hành vi Thu gọn và mở rộng của các cấp

Người dùng có thể làm cho các cấp tự động thu gọn khi người học hoàn thành mỗi phần. Đây là cách thực hiện:

 • Nhấp vào nút Additional Options (biểu tượng bánh răng) bên dưới menu.
 • Trong cửa sổ xuất hiện, đánh vào Auto-collapse menu as learner progresses.
 • Nhấn OK.

 

6. Thêm các mục mới vào Menu

Đôi khi người dùng có thể cần thêm tiêu đề tĩnh vào menu để giúp tổ chức nó. Ví dụ: người dùng có thể muốn thêm các tiêu đề phần giữa các slide.

Nhấp vào nút New heading (trông giống như một trang giấy trắng), nhập tiêu đề và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

Kéo tiêu đề mới mà người dùng muốn nó trong menu hoặc sử dụng mũi tên lên và xuống bên dưới menu để di chuyển nó.

 1. Chèn tiêu đề từ tệp dự án

Nhấp vào nút Insert from project (trông giống như một thư mục mở) để chèn tiêu đề cảnh hoặc slide từ dự án của người dùng vào menu khóa học. Điều này rất hữu ích khi người dùng cần khôi phục các tiêu đề người dùng đã xóa trước đó khỏi menu.

 1. Loại bỏ các mục từ menu

Người dùng cần chọn scene hoặc tiêu đề slide và nhấp vào nút Delete heading bên dưới menu.

Scenes và các slide người dùng xóa khỏi menu sẽ vẫn là một phần của khóa học đã xuất bản của người dùng; nó chỉ không hiển thị trong menu.

Nếu người dùng xóa một tiêu đề có các slide thụt vào bên dưới nó, Storyline sẽ cung cấp cho người dùng tùy chọn để giữ chúng hoặc xóa chúng.

 1. Đặt lại Menu về trạng thái mặc định

Nếu người dùng thay đổi menu của mình và sau đó quyết định người dùng muốn đặt lại menu về trạng thái ban đầu, hãy nhấp vào nút Reset from story bên dưới menu.

 1. Hiển thị tiêu đề slide từ ngân hàng câu hỏi

Nếu khóa học của người dùng bao gồm các câu hỏi rút ra (question draws), chúng sẽ xuất hiện trong menu dưới dạng một tiêu đề duy nhất, ví dụ: Draw from Question Bank 1.. Người dùng có thể chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa tiêu đề slide giống như bất kỳ mục menu nào khác.

Nếu người dùng muốn hiển thị từng slide từ question draw dưới dạng một tiêu đề riêng trong menu, hãy mở thuộc tính trình phát của người dùng, chọn Menu trên ribbon, nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh question draw và đánh dấu vào ô Show Slide Draw Contents.

Một question draw luôn là một tiêu đề duy nhất trong cửa sổ  player properties. Tuy nhiên, nếu người dùng hiển thị show slide draw contents, mỗi tiêu đề slide từ question draw sẽ là một mục riêng trong khóa học đã xuất bản của người dùng.

 1. Tùy chọn Wrapping Long Titles hoặc Adding Tooltips

Nếu một số tiêu đề slide của người dùng quá dài để hiển thị theo chiều rộng của menu, người dùng có thể wrap văn bản hoặc hiển thị tooltips khi người học di chuột qua chúng. Đây là cách thực hiện:

 1. Nhấp vào nút Additional Options (biểu tượng bánh răng) bên dưới menu.
 2. Để bọc wrap tiêu đề, đánh dấu Wrap long menu item titles.
 3. Để hiển thị một chú giải công cụ khi người học di chuột qua các tiêu đề dài, đánh dấu vào ô Show tooltip on hover.
 4. Nhấn OK khi người dùng hoàn thành.

12. Số Scenes và Slides

Để tự động đánh số cảnh và slide trong menu của người dùng (như chúng xuất hiện trong Chế độ Story View), thực hiện như sau:

 1. Nhấp vào nút Additional Options (biểu tượng bánh răng) bên dưới menu.
 2. Đánh dấu vào ô Number entries in the menu automatically.
 3. Nhấn OK khi người dùng hoàn thành.

13. Hạn chế điều hướng

Theo mặc định, người học có thể xem các slide theo bất kỳ thứ tự nào họ chọn, nhưng người dùng có thể hạn chế hoặc khóa điều hướng để ngăn người học bỏ qua bài giảng. Ở đây là cách thực hiện

 1. Nhấp vào nút Additional Options (biểu tượng bánh răng) bên dưới menu.
 2. Sử dụng danh sách thả xuống Navigation Restrictions để chọn một trong các tùy chọn sau:
 • Free: Điều này cho phép người học điều hướng đến bất kỳ phần nào của khóa học bất cứ lúc nào. Họ có thể xem các slide theo thứ tự bất kỳ.
 • Restricted: Người học có thể xem slide hiện tại và bất kỳ slide nào họ đã xem trước đó, nhưng họ không thể nhảy lên trước hoặc bỏ qua các slide bằng menu khóa học. Nếu người dùng cũng muốn hạn chế các nút điều hướng trình phát, hãy đánh dấu vào ô tương ứng thành Restrict Next/Previous buttons.
 • Locked: Người học chỉ có thể xem các slide theo thứ tự người dùng đã thiết kế. Họ không thể nhảy về phía trước hoặc bỏ qua các slide, họ cũng không thể quay lại bất kỳ slide nào được xem trước đó bằng menu khóa học. Nếu người dùng cũng muốn hạn chế các nút điều hướng trình phát, hãy đánh dấu vào ô tương ứng Restrict Next/Previous buttons.
 • Nhấn OK khi người dùng hoàn thành để đóng các tùy chọn menu.

English Source

Please follow and like us: