Định dạng Line Style trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Định dạng Line Style trên Storyline 360

Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các tùy chọn kiểu đường kẻ trên cửa sổ Format Shape / Format Picture. Các tùy chọn này kiểm soát sự xuất hiện của các dòng, mũi tên và phác thảo đối tượng.

Line style formatting options in Articulate Storyline 360

TTNội dungDiễn giải
1WidthNhập số lượng pixel hoặc sử dụng các mũi tên để điều chỉnh độ rộng đường.
2Compound TypeNếu người dùng muốn sử dụng đường biên, hãy chọn một kiểu từ trình đơn thả xuống.
3Dash TypeĐể tạo một đường đứt nét, chọn một kiểu từ trình đơn thả xuống.
4Cap TypeChọn một kiểu cho kết thúc dòng. Mũ phẳng Flat không lồng thêm bất kỳ hình dạng hoặc kiểu kết thúc dòng. Mũ vuông Square và tròn Round thêm một hình kết thúc dòng.

Ví dụ dưới đây là ba dòng có độ dài giống hệt nhau, mỗi dòng có một loại nắp khác nhau.

5Join TypeChọn cách các đường sẽ trông khi chúng giao nhau: tròn, vát hoặc giảm nhẹ.

Ví dụ dưới đây mỗi kiểu tham gia trông như thế nào trên các góc của hình vuông.

6Arrow SettingsĐể thêm mũi tên vào cuối dòng, chọn kiểu từ thả xuống Loại bắt đầu Begin type và kết thúc End type, sau đó chọn kích thước từ trình đơn thả xuống Begin size và End size.

Nguồn Articulate 360

Please follow and like us: