Chỉnh sửa câu hỏi trong dạng Form View

Dạng Form View (xem biểu mẫu) là điểm bắt đầu cho hầu hết các slides câu hỏi người dùng tạo trong Storyline 360. Các slides không có câu hỏi không có Chế độ xem biểu mẫu. Sử dụng Dạng xem biểu mẫu để nhập văn bản câu hỏi và trả lời các lựa chọn, sau đó chỉnh sửa các thuộc tính này.

Đối với hầu hết các loại câu hỏi, người dùng cũng có thể chèn một clip phương tiện (hình ảnh hoặc video) và một clip âm thanh trong Dạng xem biểu mẫu (mặc dù người dùng có thể thêm nhiều hơn một trong Chế độ xem slide view). Chỉ cần nhấp vào Media hoặc Audio trên thanh ribbon.

Với một số loại câu hỏi, người dùng có thể xóa, neo và sắp xếp lại các lựa chọn trả lời chỉ bằng cách nhấp chuột phải vào chúng (xem hướng dẫn sử dụng này ở những phần sau để tìm hiểu thêm về câu neo đáp án bài giảng).

Để chuyển sang Chế độ xem biểu mẫu, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, tùy thuộc vào chế độ xem hiện tại của người dùng:

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1Story View– Bấm đúp vào slide câu hỏi hiện có, sau đó bấm vào Form View trong bảng Question ở bên phải màn hình Storyline.

– Chọn một slide câu hỏi hiện có, nhấn F3 để mở nó trong Slide View, sau đó nhấp vào Form View trong bảng Question ở bên phải màn hình.

– Bấm chuột phải vào một slide câu hỏi hiện có và chọn Edit, sau đó bấm vào vào Form View trong bảng Question ở bên phải màn hình.

– Tạo một câu hỏi dựa trên mẫu form-based. Nó sẽ tự động mở trong Dạng xem.

 
2Slide View– Nhấp vào Form View trong bảng Question ở bên phải màn hình.

– Tạo một câu hỏi dựa trên mẫu form-based. Nó sẽ tự động mở trong Dạng xem.